Skip to content

Matura 2023 – lektury obowiązkowe

Ze szkoły podstawowej

 1. Treny i pieśni Jana Kochanowskiego,
 2. Bajki Ignacego Krasickiego,
 3. „Dziady” cz. II
 4. „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza,
 5. „Zemsta” Aleksandra Fredry,
 6. „Balladyna” Juliusza Słowackiego

Z technikum

 1. Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;
 2. Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;
 3. Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);
 4. Sofokles, Antygona;
 5. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);
 6. Legenda o św. Aleksym (fragmenty);
 7. Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);
 8. Pieśń o Rolandzie (fragmenty);
 9. Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);
 10. Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty);
 11. Jan Kochanowski, tren IX, X, XI, XIX; Odprawa posłów greckich;
 12. Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);
 13. Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);
 14. William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia;
 15. Molier, Skąpiec;
 16. Ignacy Krasicki, wybrane satyry;
 17. Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność; Konrad Wallenrod; Dziady cz. III;
 18. Juliusz Słowacki, Kordian,
 19. Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia;
 20. Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu;
 21. Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;
 22. Henryk Sienkiewicz, Potop;
 23. Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;
 24. Stanisław Wyspiański, Wesele;
 25. Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień);
 26. Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony…, Przedwiośnie;
 27. Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty);
 28. Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;
 29. Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;
 30. Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;
 31. Albert Camus, Dżuma;
 32. George Orwell, Rok 1984;
 33. Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty);
 34. Sławomir Mrożek, Tango;
 35. Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie), Górą „Edek”(z tomu Prawo prerii);
 36. Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);
 37. Antoni Libera, Madame;
 38. Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);
 39. Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach);
 40. Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty);
Back To Top