Skip to content

Praktyczna nauka zawodu jest organizowana jako:

 • zajęcia praktyczne,
 • praktyka zawodowa,
 • nauka jazdy ciągnikiem, samochodem.

Całość kształcenia praktycznego organizuje i nad jej przebiegiem czuwa kierownik kształcenia praktycznego

mgr Ewa Cichobłazińska, natomiast nad organizacją zajęć w klasie czuwa opiekun zajęć praktycznych.

Praktyczna nauka zawodu organizowana jest w następujących zawodach:

 • technik żywienia i gospodarstwa domowego,
 • technik technologii żywności,
 • technik rolnik,
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik agrobiznesu,
 • technik architektury krajobrazu,
 • technik turystyki wiejskiej,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych.

Realizacja praktyk szkolnych odbywa się w następujących zakładach:

 • Top Farms Sp. z o.o.,
 • Stacja Doświadczalna Oceny Odmian,
 • gospodarstwa indywidualne,
 • Usługi Komunalne Sp. z o.o.,
 • Szkółka Roślin Ozdobnych – Gadzowice nr 51,
 • Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Kędzierzyn-Koźle,
 • Gospodarstwo Ogrodnicze „Gorczyńscy” – Baborów,
 • stołówka szkolna,
 • Pub „Atmosfera”
 • restauracja hotelu „Domino”,
 • Piekarnictwo Malik Jan
 • Piekarnia „Prassol”
 • Piekarnia”Keks”
 • Firma Handlowo-Produkcyjna Halina i Józef Kamińscy
 • Firma Handlowa „U Tomka” Tomasz Kopciuch
 • firma „New Farm Produce”” – Anglia.
Back To Top