Skip to content

III Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży pod hasłem „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacji PGE, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Państwową Inspekcją Pracy organizuje III Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży pod hasłem ,,Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa” pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy w roku Jubileuszu 30-lecia funkcjonowania KRUS. Patronat medialny objęło TVP INFO.
Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 15-23 lat włącznie i będzie trwał od 30.06.2021 r. do 30.09.2021 r.
Celem podjętego działania jest promowanie bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzowanie Wizji Zero w rolnictwie – międzynarodowej kampanii społecznej, która ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym w oparciu o jej 7 Złotych Zasad:

 • Zasada 1: Przejmij inicjatywę – zaangażuj się.
 • Zasada 2: Zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj ryzyko.
 • Zasada 3: Zdefiniuj cele – stwórz program.
 • Zasada 4: Zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy – bądź dobrze zorganizowany.
 • Zasada. 5:..Zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie: maszyny, narzędzia i stanowisko pracy.
 • Zasada 6: Poszerzaj wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie.
 • Zasada 7: Daj dobry przykład i motywuj innych.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez Uczestnika Konkursu pracy konkursowej na temat filarów międzynarodowej kampanii Wizji Zero i co najmniej jednej z jej siedmiu wyżej wymienionych Złotych Zasad, ze szczególnym zwróceniem uwagi na Zasadę 1, która brzmi: „Przejmij inicjatywę – zaangażuj się”, a także w kontekście zagrożeń wynikających z sytuacji epidemicznej spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Polski, poprzez zrealizowanie utworu audiowizualnego w postaci filmu.
Regulamin i wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl w zakładce Moja Wizja Zero.

Laureaci Konkursu zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi i pieniężnymi:

 • I nagroda – nagroda pieniężna o wartości około/do 4500 zł brutto ufundowana przez Fundację PGE, słuchawki nauszne bezprzewodowe z mikrofonem o wartości około/do
  500 zł brutto ufundowane przez MRiRW, głośnik o wartości około/do 1000 zł brutto ufundowany przez Pocztowe TUW, smartwatch o wartości około/do 1500 zł brutto
  ufundowany przez ARiMR, tablet o wartości około/do 1000 zł brutto ufundowany przez KOWR, kamera sportowa o wartości około/do 1500 zł brutto ufundowana przez KRUS.
 • II nagroda – nagroda pieniężna o wartości około/do 3500 zł brutto ufundowana przez Fundację PGE, słuchawki nauszne bezprzewodowe z mikrofonem o wartości około/do
  500 zł brutto ufundowane przez MRiRW, głośnik o wartości około/do 1000 zł brutto ufundowany przez Pocztowe TUW, smartwatch o wartości około/do 1000 zł brutto
  ufundowany przez ARiMR, tablet o wartości około/do 1000 zł brutto ufundowany przez KOWR, kamera sportowa o wartości około/do 1300 zł brutto ufundowana przez KRUS.
 • III nagroda – nagroda pieniężna o wartości około/do 2000 zł brutto ufundowana przez Fundację PGE, słuchawki nauszne bezprzewodowe z mikrofonem o wartości około/do
  500 zł brutto ufundowane przez MRiRW, głośnik o wartości około/do 1000 zł brutto ufundowany przez Pocztowe TUW, smartwatch o wartości około/do 500 zł brutto
  ufundowany przez ARiMR, tablet o wartości około/do 1000 zł brutto ufundowany przez KOWR, kamera sportowa o wartości około/do 1200 zł brutto ufundowana przez KRUS.

  Dodatkowo zostaną przyznane 4 wyróżnienia i 2 nagrody specjalne.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Opracowała:
Joanna Skuratowicz
Kierownik
Samodzielnego Referatu Prewencji,
Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
OR KRUS w Opolu

PAMIĘTAJMY:

Bezpieczeństwo i zdrowie rolników zapewni dobrobyt i spokojną przyszłość całych rodzin.
Upowszechniajmy wiedzę o zasadach, które pozwolą na wyeliminowanie wypadków w gospodarstwach.

Edukujmy młodzież szkolną, ponieważ to głównie od nich będzie zależała bezpieczna przyszłość w rolnictwie.

Lech Waloszczyk
Dyrektor
Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu

Back To Top