skip to Main Content

Uwaga!

Informuję, że od 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie rozpoczynamy zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 Słuchacze KKZ – proszę kontaktować się z opiekunami semestrów i wykładowcami celem uzyskania informacji o tematyce zajęć oraz sposobie pozyskania materiałów i zagadnień do realizacji w systemie zdalnym jak również konsultacji.

 

                                                         Kierownik Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

mgr Ewa Cichobłazińska

Pliki do pobrania:

Back To Top