Skip to content

Obchody 27. Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego w ZSCKR w Głubczycach

        Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza Opawskiego po raz pierwszy we współpracy z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Głubczycach zorganizowało w Głubczycach obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. W ich ramach w dniach 13 oraz 14 września 2019r. doktor Marek Bednarek, archeolog związany z Uniwersytetem Wrocławskim, wygłosił niezwykle ciekawy wykład: „Archeologia w okresie lateńskim na Wysoczyźnie Głubczyckiej”. Doktor Bednarek od wielu lat bada stanowiska archeologiczne w województwie opolskim, szczególnie te, na których można odnaleźć ślady pobytu na tych ziemiach ludności celtyckiej. Pierwsza część wystąpienia została poświęcona wyjaśnieniu, czym zajmuje się archeologia jako nauka, w jaki sposób bada się stanowiska i jak opisuje się poszczególne odkrycia. Najciekawszą część wykładu stanowił opis przykładowych odkryć dokonanych między innymi na stanowisku w okolicach Nowej Cerekwi, były to między innymi dymarki, przykłady ozdób ( w tym pas z ogniw z brązu, zapinki z brązu czy bransolety wykonane z kolorowego szkła, którego wytop doskonale opanowali Celtowie), a przede wszystkim dowód na wysoki rozwój cywilizacyjny, czego dowodem była umiejętność wytopu żelaza z rud. Efektem tej umiejętności są odnajdowane na miejscu dawnej osady fragmenty żelaznych narzędzi (np. okucie radła, czy żelazna siekiera).

        Wykładowi towarzyszyła wystawa, na której można było podziwiać zarówno fragmenty glinianych naczyń, jak i kunsztowne ozdoby w postaci fragmentów szklanych bransolet, figurek wotywnych, czy odnalezionych w osadzie monet. Na planszach można było przeczytać informacje na temat życia codziennego oraz zwyczajów plemion celtyckich.

        W wykładzie wzięli udział zaproszeni goście: podpułkownik Robert Król  komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu, młodszy inspektor Renata Worek zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Głubczycach, starszy brygadier mgr inż. Wojciech Semeniuk – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach, a także Prezes Stowarzyszenia Krótkofalowców Pogórza Opawskiego Arkadiusz Korus oraz Piotr Kopczyk– Prezes Stowarzyszenia Miłośników Muzeum i Ziemi Głubczyckiej, Bogusław Chochowski dyrektor ZSCKR w Głubczycach i nauczyciele wraz z uczniami. Spotkaniu towarzyszyły lokalne media: TV Pogranicze, Radio Opole i Radio Doxa, których relacje można usłyszeć i zobaczyć na ich antenach, a także zapoznać się z nimi na stronach internetowych.

        Sobotni wykład był przeznaczony dla wszystkich mieszkańców powiatu głubczyckiego.

Back To Top