Skip to content

KALENDARIUM SZKOŁY

1954/55

 • uroczyste rozpoczęcie pierwszego roku szkolnego w Państwowym Technikum Rolniczym,
 • stanowisko dyrektora powierzono Annie Makowskiej,
 • rozpoczęcie działalności internatu, którego kierownikiem został Zygmunt Lipiński,
 • kadrę pedagogiczną tworzyli: T. Fischer, A. Michalski, M. Lewicka, J. Szrajber, H. Mandyka, W. Lewicki.

1955/56

 • szkoła przyjęła w dniu 10 października 1955 roku od PGR gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami. Pierwszym jego kierownikiem był Gustaw Polzer.

1956/57

 • rozwija się życie kulturalne; przy internacie działały następujące zespoły: chóralny, taneczny, recytatorski.

1958/59

 • odbył się pierwszy w dziejach szkoły egzamin dojrzałości,
 • przy Państwowym Technikum Rolniczym powstała Dwuzimowa Szkoła Rolnicza.

1959/60

 • dyrektorem szkoły został inż. Stefan Ogrodzki, który pełnił swą funkcję do 1965 r.,
 • przy szkole został powołany do życia Ośrodek Szkolenia Mechanizatorów Rolnictwa.

1961/62

 • mgr Józef Krosny zorganizował pierwszą w szkole pracownię języka polskiego. Za jego przykładem rozpoczęto organizować inne pracownie przedmiotowe.

1962/63

 • założono Wydział Kształcenia Korespondencyjnego. Pierwszym kierownikiem tego wydziału był mgr inż. Mieczysław Błaż.

1964/65

 • otwarto Zasadniczą Szkołę Zawodową.

1965/66

 • dyrektorem szkoły został mgr inż. Mieczysław Błaż.

1967-69

 • dyrektorem szkoły został mgr inż. Włodzimierz Hetmańczyk, który pełnił swą funkcję do 1975 roku,
 • przeprowadzono kapitalny remont internatu.

1969-71

 •  zreformowano system nauczania wprowadzono system pracowni przedmiotowych,
 • dzięki staraniom mgr Józefa Matusza założono na terenie szkoły Izbę Pamięci Narodowej,
 • przeprowadzono całkowity remont budynków szkolnych (nadbudowano oficynę),
 • w dniach 8-9 lutego 1970 r. odbyła się narada dyrektorów poświęcona sprawom wychowania i nauczania,
 • 19 kwietnia 1971 r. nadano szkole imię prof. Władysława Szafera. Uroczystość uświetniła swą obecnością żona patrona prof. Janina Szafer.

1973-75

 • zorganizowana została sesja popularnonaukowa poświęcona patronowi szkoły, w której uczestniczył syn patrona profesor Przemysław Szafer,
 • przeprowadzono kapitalny remont internatu,
 • koło LOP prowadzone przez mgr Irenę Szymańską osiągnęło najlepsze wyniki i otrzymało główną nagrodę w konkursie na najlepiej pracujące szkolne koło.

1975/76

 • dyrektorem szkoły został mgr Józef Matusz i pełnił tę funkcję do 1978 r.,
 • Stanisława Piura uporządkowała księgozbiór szkolny,
 • oddano do użytku salę gimnastyczną,
 • rozpoczęła przy szkole działalność filia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu,
 • internat zajął I miejsce we współzawodnictwie o tytuł Przodującego Internatu i Najlepiej Pracującego Samorządu Młodzieżowego.

1978/79

 • nowym dyrektorem został mianowany mgr inż. Jerzy Woźniczka,
 • w związku z istniejącym zagrożeniem bezpieczeństwa ewakuowano mienie szkolne do budynku byłego Sądu Powiatowego przy ul. Kochanowskiego 1.

1980/81

 • gospodarstwo szkolne zajęło I miejsce w Międzyzakładowym Współzawodnictwie Pracy w województwie opolskim, a IV miejsce w kraju.

1982/83

 • na stanowisko dyrektora powołany został mgr Adam Frej i pełnił tę funkcję do 1983 r.,
 • rozpoczęto kapitalny remont budynku szkolnego.

1983/1984

 • dyrektorem szkoły została mgr inż. Zdzisława Szałagan i pełniła tę funkcję do 2002 r.,
 • zorganizowana została sesja popularnonaukowa poświęcona ziemi głubczyckiej,
 • w marcu szkoła gościła delegację z NRD,
 • młodzież z internatu zajęła III miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych.

1984/85

 • w grudniu szkoła powróciła do wyremontowanego budynku,
 • w marcu odbyła się w szkole Krajowa Konferencja Nauczycieli Metodyków Wychowania Internatowego Szkół Rolniczych,
 • 6 maja 1984 r. odbyły się obchody 30-lecia szkoły oraz II Zjazd Absolwentów.

1985/86

 • otwarta została sala audiowizualna,
 • internat zajął I miejsce we współzawodnictwie internatów województwa opolskiego.

1986/87

 • oddano do użytku szatnię wraz zapleczem socjalnym dla uczniów odbywających zajęcia praktyczne w gospodarstwie szkolnym,
 • odbyła się w naszej szkole Krajowa Konferencja Nauczycieli Produkcji Rolniczej,
 • ZSMP zajęło I miejsce w konkursie „Kałamarski laur”,
 • gościliśmy w naszej szkole delegację nauczycieli z NRD.

1987/88

 • koło TPPR gościło delegację z Białorusi,
 • odbyła się sesja popularnonaukowa z okazji wyzwolenia Głubczyc zorganizowana przez mgr Marię Pinowską,
 • Telewizja Polska nagrywała lekcję języka polskiego prowadzoną przez mgr Marię Latkowską-Homoncik oraz lekcję uprawy roślin prowadzoną przez mgr inż. Edwarda Bancalę w ramach Telewizyjnego Technikum Rolniczego,
 • drużyna medyczno-sanitarna zajęła II miejsce w rejonowych eliminacjach szkolnych oraz II miejsce w zawodach strzeleckich o Puchar Prezesa Klubu Sportowego.

1988/89

 • zorganizowana została sesja popularnonaukowa poświęcona patronowi szkoły Władysławowi Szaferowi, którą przygotowała mgr Janina Ryfiak,
 • szkoła gościła delegację z Biełgorodu.

1990/91

 • w szkole otwarto Technikum Technologii Żywności o specjalnościach; przetwórstwo owocowo-warzywne i browarnictwo,
 • rozpoczęto naukę religii w szkole,
 • odbyła się sesja popularnonaukowa poświęcona rocznicy wyzwolenia Głubczyc.

1992/93

 • otwarto Technikum Technologii Żywienia,
 • oddano do użytku laboratorium językowe i pracownię żywienia.

1994/95

 • oddano do użytku pracownię komputerową wyposażoną w wysokiej klasy sprzęt,
 • szkoła wzięła udział w dożynkach miejsko-gminnych w Bogdanowicach. Komisja oceniająca korony żniwne przyznała naszej szkole I miejsce,
 • z okazji 40-lecia szkoły 16 listopada (w 24 rocznicę śmierci patrona szkoły) odbył się III Zjazd Absolwentów,
 • 21-23 kwietnia 1995 r. w auli internatu odbyło się polsko-czeskie-śląskie sympozjum krajoznawcze zorganizowane przez PTTK Śląska Opolskiego, Związek Górnośląski i Matice Slezska w Opawie.

1995/96

 • powstało Koło Historyczne pod kierunkiem mgr Katarzyny Maler,
 • w maju odbyły się I Grobnickie Spotkania Zamkowe zorganizowane przez mgr Katarzynę Maler i Koło Historyczne.

1996/97

 • otwarto Liceum Agrobiznesu,
 • powstał szkolny zespół muzyczny pod kierunkiem mgr Rafała Zwarycza, który później działał pod nazwą „Młode Lwy” jego liderem był Łukasz Zwarycz,
 • w maju odbyły się II Grobnickie Spotkania Zamkowe, które zorganizowała młodzież z Koła Historycznego prowadzonego przez mgr Katarzynę Maler i Koła Teatralnego (opiekun mgr Janina Źrebiec); mieszkańcy Grobnik i nauczyciele mogli obejrzeć inscenizacje legend powiatu głubczyckiego,
 • 11-13 czerwca 1997 r. odbyła się w naszej szkole Krajowa Konferencja Nauczycieli Doradców Metodycznych Produkcji Roślinnej.

1997/98

 • 11-12 marca 1998 r. odbyła się w naszej szkole Krajowa Konferencja Nauczycieli Doradców Mechanizacji Rolnictwa,
 • odbyły się III Grobnickie Spotkania Zamkowe.

1998/99

 • szkoła zakupiła Mercedesa,
 • nawiązano kontakt ze szkołą rolniczą w czeskim Starym Meste,
 • gościliśmy czeskich nauczycieli w Głubczycach,
 • 19 kwietnia 1999 r. odbyła się konferencja nauczycieli matematyki z województwa opolskiego,
 • 25 marca 1999 r. odbył się w naszym internacie spotkanie rolników powiatu głubczyckiego z posłem PSL na sejm Jarosławem Kalinowskim,
 • 31.04.-3.05.1999 r. – wizyta nauczycieli w zaprzyjaźnionej szkole rolniczej w miejscowości Stare Mesto,
 • nawiązano kontakt z ZSRCKU Wolborz oraz ZSRSKU Sejny.

1999/2000

 • otwarto Liceum Ogólnokształcące,
 • kapitalny remont łazienek w internacie i w szkole,
 • 18-25.09.1999 r. w naszej szkole gościli uczniowie z Czech,
 • 19.09.1999 r. szkoła wzięła udział w dożynkach gminno-dekanalnych w Zopowych,
 • 19-25.10.1999 r. najlepsi uczniowie z naszej szkoły wyjechali z wizytą do Czech,
 • 19.11.1999 r. odbył się I Konkurs Ekologiczny przygotowany przez mgr Janinę Ryfiak,
 • w grudniu ukazał się pierwszy numer „Echa Rolniczaka”; pisma wydawanego przez uczniów pod opieką mgr Renaty Korus i mgr Katarzyny Maler,
 • 11.02.200 r. – wizyta nauczycieli ze szkoły w Sejnach,
 • 15.03.2000 r. – wizyta burmistrza Józefa Picha oraz gości z Czech: wicestarosty Igora Kozelka i dyrektora szkoły rolniczej w Osoblasze, Józefa Jirika,
 • 11.05.2000 r. wyjazd nauczycieli do zaprzyjaźnionych szkół do Wolborza i Sejn, zwiedzanie Wilna,
 • 24.06.2000 r. – otwarcie Muzeum Ziemi Głubczyckiej, które powstało z przekształcenia szkolnej Izby Pamięci Narodowej; opiekunkami zostały mgr Katarzyna Maler i mgr Barbara Piechaczek,
 • w ramach praktyk nastąpiła wymiana uczniów (Czechy, Wolborz).

2000/2001

 • uroczyste otwarcie Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego (badminton),
 • otwarcie drugiej pracowni komputerowej (w internacie),
 • zakup Fiata Punto i początek nauki jazdy dla młodzieży szkolnej,
 • wystawa najciekawszych wyrobów gastronomicznych przygotowana przez mgr inż. Elżbietę Juszczak,
 • spotkanie uczniów naszej szkoły z niemieckim rolnikiem (rolnictwo w Unii Europejskiej),
 • uroczysta wigilia szkolna przygotowana przez uczniów pod kierunkiem mgr Renaty Korus i mgr Barbary Matolicz,
 • wystawa stołów wigilijnych przygotowana przez mgr inż. Bogusławę Hryckiewicz i mgr inż. Elżbietę Juszczak,
 • wystawa stołów wielkanocnych zorganizowana przez mgr inż. Elżbietę Juszczak,
 • odbył się Konkurs Mickiewiczowski zorganizowany przez Annę Kwas,
 • „Młode Lwy” zajęły II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych, – otwarcie Ośrodka Przygotowań Olimpijskich,
 • miał miejsce I Międzynarodowy obóz Językowy (język angielski) zorganizowany dzięki staraniom mgr inż. Zdzisławy Szałagan, która była jego kierownikiem,
 • w ramach praktyk nastąpiła wymiana uczniów (Czechy, Wolborz).

2001/2002

 • w internacie naszej szkoły odbyła się konferencja dyrektorów szkół muzycznych z województwa opolskiego,
 • otwarcie Policealnego Studium o kierunku: hotelarstwo i turystyka,
 •  Szkolny Klub Europejski „Globek” pod kierunkiem mgr inż. Iwony Antosz-Kołcz i mgr Agnieszki Wałkiewicz zorganizował w szkole Dzień Unii Europejskiej,
 • przekształcenie Szkolnego Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Samorządowe Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej ze statutem zatwierdzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • wyremontowano sanitariaty w szkole i sali sportowej,
 • miał miejsce II Międzynarodowy Obóz Językowy.

2002/2003

 • dyrektorem szkoły został mgr inż. Bogusław Chochowski,
 • oddanie do użytku sali gimnastycznej z nową nawierzchnią, nowymi oknami i wyremontowanymi sanitariatami oraz siłownią,
 • 4.03.2003 r. przyjechał podróżujący po Polsce Eurobus,
 • odbyły się konkursy o Unii Europejskiej (przygotowane i przeprowadzone przez mgr inż. Iwonę Antosz-Kołcz) oraz prezentacja kuchni krajów Unii Europejskiej przygotowana przez uczniów pod kierunkiem mgr inż. Elżbiety Juszczak,
 • w kwietniu odbył się „Tydzień angielski” zorganizowany przez mgr Helenę Myszakowską-Connor, Ewę Orzechowską i Marię Bańską-Polewkę,
 • 16.04.2004 r. odbyła się biesiada Wielkanocna, której część kulinarną przygotowała mgr inż. Elżbieta Juszczak z klasą IV TŻ, a część artystyczną mgr Renata Korus z klasą I ZI; biesiadzie towarzyszyła czasowa wystawa Samorządowego Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej przygotowana przez mgr Barbarę Piechaczek i mgr Renatę Korus,
 • miał miejsce III Międzynarodowy Obóz Językowy.

2003/2004

 • dzięki staraniom mgr inż. Bogusławy Hryckiewicz i mgr inż. Elżbiety Juszczak szkoła uzyskała akceptację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, dzięki czemu w czerwcu 2004 r. zostały w naszej placówce przeprowadzone egzaminy z przygotowania zawodowego w zawodzie kucharz małej gastronomii,
 • szkoła została wyróżniona w konkursie Innowacyjna Szkoła Zawodowa, a nagrodę stanowił sprzęt wartości 15 tys. euro; koordynatorami były Iwona Antosz-Kołcz i Ewa Bumiak,
 • miał miejsce IV Międzynarodowy Obóz Językowy.

2004/2005

 • w szkole powstaje trzecia pracownia komputerowa,
 • 16 października z okazji 50-lecia szkoły odbył się IV Zjazd Absolwentów.

2005/2006

 • laureatami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na szczeblu okręgowym i centralnym zostali Joanna Kantor i Łukasz Redel,

2006/2007

 • ramach projektów współfinansowanych przez MRiRW szkoła otrzymała wyposażenie pracowni żywienia, projektor i tablicę multimedialna,

2007/2008

 • w ramach projektów dofinansowanych przez MRiRW szkoła otrzymała traktor Zetor do nauki jazdy, Forda Fiestę oraz oprogramowanie i wyposażenie pracowni nauki jazdy, wyposażenie pracowni analizy żywności i doposażenie pracowni żywienia,
 • przeniesiono Liceum Mistrzostwa Sportowego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach,
 • 20.12.2007r. odbyły się jasełka szkolne, przygotowane przez ks. M.Ruczaja,
 • od 1.01.2008r. organem prowadzącym szkołę zostało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • 24.04.2018r. odbyły się dni otwarte,

2008/2009

 • udział w akcji „Góra grosza”,
 • 5.11.2008r. odbyły się szkolne eliminacje XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
 • 17-18.12.2018r. – pierwsza edycja żywej szopki, przygotowana pod kierunkiem mgr. inż.A.Dudasz- Jakubczyńskiej, mgr.inż. D.Curyło, mgr. Inż. E.Rak; jasełka przygotowały mgr J.Źrebiec i mgr I.Waliduda,
 • 18.03.2009r. – szkolne eliminacje I Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie – Paweł Szpak zakwalifikował się do zawodów na szczeblu centralnym,
 • 26.03.2019r. – dni otwarte szkoły,
 • 30.03.- 3.04.2009r. – Tydzień Języków Obcych – organizatorzy mgr A.Witek, mgr A.Konieczny,
 • 2.04.2029r. – pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów – organizator mgr A.Korczyński,
 • 30.05.2019r. – turniej motoryzacyjny dla nauczycieli pracowników ZSRCKU w Głubczycach – organizator mgr inż.E.Rak,
 • 5.06.2009r. – uroczysty happening Ogólnopolskiego Dnia bez Przemocy – organizatorzy: mgr H.Szydłowska, mgr A.John-Gołąb, mgr inż.E.Rak, mgr I.Rudzińska,

2009/2010

 • oddano do użytku wyremontowaną aulę,
 • wrzesień 2009r. – udział w Gminnych Dożynkach w Krzyżowicach,
 • udział uczniów klas maturalnych pod opieką mgr I.Rudzińskiej w Opolskim Salonie Maturzystów,
 • wyróżnienie szkoły przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pana Marka Sawickiego, za przygotowanie materiałów promocyjnych, zachęcających do podjęcia nauki w naszej szkole,
 • 15-16.10.2009r. – pierwsza edycja szkolnych Dni Chleba Żytniego – organizatorzy – mgr inż. E.Juszczak, mgr inż. E.Wysocka, mgr R.Korus, mgr B. Matolicz
 • nagroda Marszałka Województwa Opolskiego „Prymus Opolszczyzny” dla Pauliny Szpak za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe na szczeblu krajowym i międzynarodowym,
 • grudzień 2009r. – II edycja żywej szopki,
 • 18.03.2010r. – eliminacje szkolne II Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie (organizator – mgr A.Korczyński); Martin Malcharczyk zakwalifikował się do udziału w zawodach na szczeblu centralnym,
 • Karol Sekieta został laureatem okręgowych eliminacji XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku mechanizacja rolnictwa – opiekun mgr inż. I. Korowiecka
 • 18.05.2010r. – dni otwarte,
 • 17-21.05.2010r. – Tydzień Języków Obcych – organizatorzy mgr A.Witek, mgr A.Konieczny,

2010/2011

 • wrzesień 2010r. – udział w Gminnych Dożynkach w Pomorzowicach,
 • wrzesień 2010r. – udział w Dożynkach Wojewódzkich w Dzierżysławiu,
 • 15.09.2010r. – szkolne eliminacje Konkursu Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym; do eliminacji centralnych zakwalifikował się Dawid Żłobicki,
 • 5-6.10.2010r. – Dni Chleba Żytniego – organizatorzy: mgr inż.E.Juszczak, mgr inż. Z.Bancala, mgr inż.E.Wysocka, mgr R.Korus, mgr E.Kosler,
 • 17-20.12.2010r. – żywa szopka – organizatorzy: mgr inż.A. Dudasz- Jakubczyńska, mgr D.Curyło, mgr inz. D.Curyło, mgr inż. Z.Bancala,
 • 24.01.2011r. – Olimpiada Młodych Producentów Rolnych,
 • szkoła przystąpiła do projektu CEKIN – przedsiębiorczość, inicjatywa, kreatywność. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a koordynatorem z ramienia szkoły jest mgr inż. I.Antosz,
 • szkoła przystąpiła do projektu „Moja firma w mojej gminie” – opiekun: mgr J.Zielińska
 • udział szkoły w konkursie wielkanocnym organizowanym przez Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej oraz LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”, potrawy zostały przygotowane pod kierunkiem mgr inż. E.Juszczak, mgr inż. Z.Bancali, mgr R.Korus i gr B.Matolicz, stół przygotwali uczniowie z mgr E.Kosler,
 • Marcin Beleć zajął II miejsce w konkursie „Polska za sterami Unii Europejskiej”, opiekun mgr inż. I.Antosz,
 • W powiatowym konkursie wiedzy o zyciu i twórczości Czesława Miłosza I miejsce zajęła drużyna w składzie: Natalia Marko, Klaudia Kramarczyk, Marcin Pabian – opieka mgr R.Korus, mgr B.Matolicz), II miejsce zajęli: Kamila Kopiej, Aleksandra Stańczyk, Agnieszka Zapolska – opiekun mgr J.Źrebiec,

2011/2012

 • udział w Pikniku Edukacyjnym w Sokołowie Podlaskim, zorganizowanym przez MRiRW,
 • 4-5.10.2011r. – trzecia edycja Dni Chleba Zytniego – organizatorzy: mgr inż.E.Juszczak, mgr inż. Z.Bancala, mgr R.Korus, mgr B.Matolicz, m gr E.Kosler,
 • 29.11.-2.12.2011r. – dni kultury w szkole – organizatorzy: mgr inż. A.Dudasz-Jakubczyńska, mgr R.Korus, mgr B.Matolicz,
 • udział w akcji „Góra grosza”,
 • 9.02.2012r. – Olimpiada Młodych Producentów Rolnych,
 • udział w konferencji organizowanej przez KCER w Brwinowie, przygotowaniem stołu z potrawami regionalnymi zajęli się mgr inż. E.Juszczak, mgr inż. Z.Bancala, mgr R.Korus, mgr H.Szydłowska, mgr B.Matolicz,
 • 18.03.2012r. – szkolne eliminacji IV Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie; Bartłomiej Krynicki zakwalifikował się do udziału w zawodach na szczeblu centralnym,
 • 18.05.2012r. – dzień otwarty,

2012/2013

 • udział uczniów w warsztatach kulinarnych, dotyczących produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych; opiekun dr inż. I.Antosz,
 • 15-18.10.2012r. – Dni Chleba Zytniego – organizatorzy: mgr inż. E.Juszczak, mgr inż. E.Wysocka, mgr R. Korus, mgr inż.Z.Bancala, mgr E.Kosler,
 • 19.10.2012r. – szkolne eliminacje OWiUR,
 • 29.11.2012r. – w ramach szkolnych dni kultury odbyła się projekcja estońskiego filmu „Nasza klasa”- organizator mgr R.Korus,
 • szkoła dzięki pomocy MRiRW kupiła 16 osobowy samochód marki VW,

2013/2014

 • 12.09.2013r. klasa IV TA z mgr M.Tomis i dr inż. I.Antosz wzięła udział w V Forum Ekoenergetycznym,
 • 25.09,2013r. odbyło się w szkole posiedzenie Rad Powiatowych izby Rolniczej w Opolu z powiatów kędzierzyńsko-kozielskiego i głubczyckiego,
 • 12.10.2013r. – dzień kultury kresowej, w którym na zaproszenie Stowarzyszenia wspólnota Kresowa wziął udział ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski,
 • 19.11.2013r. – szkolenie w ramach PROW 2014-20202,
 • 20.11.2013r. – I etap konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”,
 • 21.11.2013r. – święto jabłka – organizator mgr inż. E.Juszczak,
 • 21-22.10.2013r. – konkursy promujące zdrową żywność oraz kultywujące wiedzę o polskiej tradycji wypieku chleba,
 • 3.12.2013r. – seminarium z technologii żywienia „Jedzmy ryby”- organizator mgr inż.. E.Juszczak
 • 5.12.2013r. – seminarium promujące polską zdrową żywność „Poznaj dobry polski drób” – organizator mgr inż. E.Juszczak,
 • zmarł były dyrektor szkoły Józef Matusz,
 • szkoła przystąpiła do programu „Kultura bezpieczeństwa”,
 • 8-9.03.2014r. – w Sosnowcu odbyły się okręgowe eliminacje Olimpiady Języka Rosyjskiego, w których wzięła udział Małgorzata Ognista – opiekun mgr R.Korus,
 • 14.03.2014r. szkolny etap Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie,
 • 8.04.2014r. – uroczyste podsumowanie XII Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy z Fizyki „Życie i osiągnięcia Ernesta Rutherforda” – organizator mgr I.Waliduda,
 • 12.06.2014r. udział w obchodach Dnia Języka Rosyjskiego organizowanego przez Uniwersytet Opolski – opiekun mgr R.Korus,

2014/2015

 • 18.09.2014r. otwarcie nowej pracowni cukierniczej, połączone ze świętem jabłka,
 • 24.10.2014r. 60-lecie szkoły oraz V Zjazd Absolwentów,

2015/2016

 • 9.09.2015r. szkoła wzięła udział w organizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP Narodowym Czytaniu,
 • 13.09.2015r. – dożynki gminno-powiatowe z udziałem uczniów i pracowników ZSCKR,
 • 3.10.2015r. – udział w spotkaniu szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które odbyło się w Jabłoniu,
 • 8.10.2015r. – otwarcie Centrum Doskonalenia Praktyki Rolniczej w miejscowości Bogdanowice – Kolonia,
 • 23.10.2015r. odbyły się eliminacje szkolne XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
 • 28.10.2015r. – warsztaty „Owoce i warzywa w szkole”, zorganizowane przez Elżbietę Juszczak, Ewę Wysocką i Iwonę Antosz przy współpracy z ARR w Opolu,
 • 29.10.2015r. – szkolny konkurs „Zaczarowane bułeczki”, zorganizowany przez Elżbietę Juszczak, Ewę Wysocką i Iwonę Antosz przy współpracy z ARR w Opolu,
 • 26-27.11.2015r. – seminarium „Od pola do stołu”, zorganizowane przez Elżbietę Juszczak, Ewę Wysocką i Iwonę Antosz przy współpracy z ARR w Opolu,
 • 1, 3.12.2015r. – udział uczniów w seminarium „Kuchenne inspiracje studentów”, zorganizowane przez Politechnikę Opolska,
 • 3.12.2015r. – uczennice klasy IIG Agata Bienias i Joanna Dziki (pod opieką pani Elżbiety Juszczak) zajęły II miejsce w turnieju gastronomicznym w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku,
 • 17.12.2015r. uczniowie klasy IIG przygotowywani przez panią Elżbietę Juszczak wzięli udział w konkursie „Kurczak w domu i szkole nie tylko w rosole” organizowanym przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie i Krajową Federacje Hodowców Drobiu i Producentów Jaj; I miejsce w kategorii „Podroby z kurczaka w świątecznej odsłonie” zajął Dawid Bernacki, natomiast w kategorii „Pierś z kurczaka na świątecznym stole” Krzesimir Junka zdobył II nagrodę,
 • grudzień 2015r. – Żywa Szopka,
 • 19.02.2016r. odbyło się spotkanie szkoleniowo – informacyjne dla wszystkich klas w zawodzie technik rolnik, technik agrobiznesu, przeprowadzone przez pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • 28.02 – 1.03.2016r. – obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych,
 • 16.03.2016 r. w ZSCKR w Głubczycach odbyły się warsztaty kulinarne sponsorowane przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie oraz Krajową Federację Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Tematem przewodnim było mięso z kurczaka,
 • 31. 03. 2016 r. odbyło się szkolenie „ Modernizacja gospodarstw rolnych” zorganizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • 22 marca 2016 r. w auli ZSCKR w Głubczycach odbył się finał XIV Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy z Fizyki pt. „Życie i osiągnięcia Enrico Fermiego”,
 • 26 kwietnia 2016 r. grupa naszych uczniów wraz z opiekunami Justyną Zielińską i Andrzejem Korczyńskim udała się do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na lekcję obywatelską,
 • 2.06.2016 r. uczniowie technikum o kierunku rolniczym uczestniczyli w szkoleniu „ABC… nawożenia”. Szkolenie przeprowadziła dr inż. Izabela Lubbe z Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie oraz Pan Igor Ostrowski – trener programu „Tropiciele Mitów”,
 • 10.06.2016r. uczniowie i pracownicy wzięli udział w ogólnopolskiej akcji, promującej czytelnictwo, „Jak nie czytam, jak czytam”, organizatorem imprezy w szkole była pani Renata Korus.

2016/2017

 • 1.09.2016r.- inauguracja roku szkolnego,
 • 9.09.2016r. – udział w Narodowym Czytaniu – imprezę zorganizowały panie Renata Korus i Barbara Matolicz,
 • 9.09.2016r. – uczniowie w ramach projektu ŚWIĘTO DRZEWA – WŚRÓD PÓL – wzięli udział w warsztatach „Rozśpiewani rezydenci pośród pól i ich czworonożni sąsiedzi”. Przeprowadził je pan Marcin Karetta – zapalony fotograf i miłośnik ornitologii z Klubu GAJA; za organizację były odpowiedzialne panie Justyna Zielińska i Ewelina Kosler,
 • 19.09.2016r. uczniowie z paniami Ewą Cichobłazińską i Zofią Bancalą wzięli udział w przemarszu ulicami miasta w ramach Senioraliów,
 • 27.09.2016 w Gospodarstwie Agroturystycznym „Ranczo” odbyło się szkolenie organizowane przez firmę Bayer CropScience „Grunt to bezpieczeństwo”,
 • 28.09.2016r. w ramach senioraliów w warsztatach kulinarnych prowadzonych przez panie Elżbietę Juszczak i Ewą Wysocką oraz warsztatach rękodzielniczych, prowadzonych przez panie Renatę Korus i Ewelinę Kosler, wzięli udział głubczyccy seniorzy,
 • 30.09.2016 r. uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w Opolskim Salonie Maturzystów na Politechnice Opolskiej,
 • 20.10.2016 r. w ZSCKR w Głubczycach odbył się konkurs na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych, zorganizowany przez KRUS w Głubczycach,
 • 21.10.2016 r. w naszej szkole odbył się kolejny etap projektu Klubu Gaja: „Święto Drzewa – wśród pól”, w którego ramach w parku Historii we Włodzieninie zostały przez uczniów posadzone drzewa,
 • 8.12.2016r. – udział przedstawicieli szkoły w uroczystym spotkaniu Bożonarodzeniowym w Pułku Saperów w Brzegu,
 • 10.12.2016r. 50 Turniej Fizyczny o Puchar Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego,
 • 3.02.2017r. w auli ZSCKR w Głubczycach odbył się ”test wiedzy” w ramach XV Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy z Fizyki pt. „Życie i osiągnięcia Jana Heweliusza”,
 • 1.03.2017 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z Panem Marianem Markiewiczem ps. „Maryl” w ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
 • 10.03.2017 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach odbyły się eliminacje szkolne do I etapu IX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie,
 • 8.03.2017 roku w Opolu odbyły się szkoleniowe warsztaty kulinarne z zakresu funkcjonowania i zastosowania pieca konwekcyjno-parowego firmy RATIONAL. W warsztatach wzięła udział klasa 3G z paniami Elżbietą Juszczak i Ewą Wysocką,
 • 29.03.2017r. uczennice kl. III G Monika Bażowska i Joanna Dziki wraz z opiekunem panią Elżbietą Juszczak uczestniczyły w wojewódzkim konkursie „Regionalne smaki” i zajęły … miejsce,
 • 24.03.2017 r. w auli ZSCKR w Głubczycach odbył się finał XV Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy z Fizyki pt. „Życie i osiągnięcia Jana Heweliusza”,
 • 1.06.2017 r. w Zakrzowie odbyła się druga edycja turnieju „Opolska Kuchnia Smaków”, drużyna w składzie: Magdalena Gawłowska, Weronika Masłowska i Dominik Wąsik zajęła 3 miejsce,
 • 2.06.2017r. akcja promująca czytelnictwo „Jak nie czytam, jak czytam” oraz projekt „Zaadoptuj rzekę – obie te imprezy przygotowały panie Renata Korus i Ewelina Kosler,
 • … uczniowie z panią Renatą Korus wzięli udział w obchodach Dnia Języka Rosyjskiego, organizowanych przez Uniwersytet Opolski
 • 6.06.2019r. – odbyły się warsztaty kulinarne na temat mięsa z kurczaka,

2017/2018

 • 23.09.2017r. uczniowie wzięli udział w obchodach Senioraliów
 • 26-27.10.2017r. odbyły się eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
 • listopad 2017r. – szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji czytaj.pl, koordynatorem z ramienia szkoły była pani Renata Korus,
 • 3.11.2017r. dzięki zaangażowaniu pani Justyny Zielińskiej i pana Andrzeja Korczyńskiego w ramach programu „Niepodległa” odbyło się spotkanie z Tadeuszem Horoszkiewiczem, które prowadzili panowie Wiktor Krzewicki i Bolesław Bezeg,
 • 9.11.2017r. – konkurs „Wybieram wybory”
 • 10.11.2017r. – uroczyste obchody Święta Niepodległości, którego organizatorami byli Justyna Zielińska i Andrzej Korczyński,
 • 5.12.2017r. – uczennice klas technikum żywienia i usług gastronomicznych Katarzyna świderek i Magdalena Gawłowska zajęły III miejsce w konkursie gastronomicznym „Kurczak jesienią”, uczennice przygotowały panie Elżbieta Juszczak i Ewa Wysocka,
 • 15-18.12.2017r. – na podwórku internatu zorganizowana została Żywa Szopka,
 • grudzień 2017r. – szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Rodacy Bohaterom”,
 • 9.01.2018r. – I edycja projektu „Nasi sąsiedzi. Ukraina”, zorganizowanego przez Andrzeja Korczyńskiego, Renatę Korus i Justynę Zielińską,
 • 1-4.03.2018r. obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych we współpracy z ZHR,
 • 2.03.2018r. -uczennice klasy IV T Joanna Duda i Justyna Mosiądz wygrały I Wojewódzki Konkurs Cukierniczy, opiekunem była pani Elżbieta Juszczak,
 • 7.03.2018 r. w auli ZSCKR w Głubczycach odbyło się podsumowanie XVI Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy z Fizyki pt. „Życie i osiągnięcia Maxa Plancka”, organizatorem była pani Irena Waliduda,
 • 22.03.2018r. odbyły się szkolne eliminacje X Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie,
 • 28.03.2018r. drużyna chłopców zajęła I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Nożnej Powiatu, trenerem był pan Rafał Zwarycz,
 • 9.04.2018r. w auli szkoły odbył się recital Andrzeja Kołakowskiego „Requiem dla poległych”,
 • 11.05.2018r. odbyło się spotkanie autorskie z dziennikarzem i pisarzem Zbigniewem Górniakiem,
 • 15.05.2018r. w ramach projektu „szkoła przyjazna rodzinie” odbyło się spotkanie z franciszkaninem, ojcem Urbanem Bąkiem,
 • 24.05.2018r. – Dni Otwarte Szkoły,
 • 25.05.2018r. – chętni mogli zarejestrować się w bazie dawców szpiku,
 • 27.05.2018r. grupa uczniów z nauczycielkami reprezentowała szkołę na pikniku rodzinnym w SP nr 1 w Głubczycach,
 • 28.05.208r. uczniowie wzięli udział w szkoleniu barmańskim, zorganizowanym przez panią Elżbietę Juszczak,
 • 28.05.2018r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Korzenie wielu głubczyczan są na kresach”, uczennica Alicja Kwiatkowska zajęła w nim I miejsce, a przygotowała ją pani Renata Korus,
 • 4.06.2018r. w Konkursie Piosenki Obcojęzycznej Aleksandra Jakubowska zdobyła Nagrodę Grand Prix, a Mikołaj Berestecki zajął III miejsce,
 • 8.06.2018r. – uczniowie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo „Jak nie czytam, jak czytam”, którą zorganizowała w szkole pani Renata Korus,
 • 16.06.2018r. – uczennica klasy III T Wioletta Nowak została laureatką Centralnej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, a jej przygotowaniem zajęła się pani Elżbieta Juszczak,

2018/2019

 • 25.09.2018r. odbyło się zorganizowane przez panią Justynę Zielińską spotkanie z Kajetanem Rajskim i Markiem Franczakiem, synem sierżanta Józefa Franczaka „Lalusia”,
 • 25.09.2018r. reprezentacja naszej szkoły w składzie: Dominika Szwencer, Kamil Sebesta, Gracjan Bernadzik oraz Michał Mazur wraz z nauczycielem wychowania fizycznego, Aleksandrą John wzięli udział w sztafecie z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Państwo Polskie,
 • 28.09.2018r. została podpisana umowa patronacka z Grupą Azoty ZAK SA,
 • 4.10.2018r. odbyła się impreza „Nasi sąsiedzi. Niemcy”, którą przygotowali państwo Justyna Zielińska, Renata Korus, Elżbieta Juszczak i Andrzej Korczyński,
 • 15.10.2018r. pani Elżbieta Juszczak została odznaczona Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, a pani Mariola Tomis srebrnym,
 • 19.10.2018r. dzięki pani Justynie Zielińskiej odbyło się spotkanie z aktorem Maciejem Musiałem,
 • 30.10.2018r. dyrektor szkoły, Bogusław Chochowski, został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi,
 • od 6.11.2018r. szkołą brała udział w ogólnopolskiej akcji czytaj.pl, za jej organizację odpowiadała pani Renata Korus,
 • 23.10.2018r. odbyło się szkolenie dla uczniów klas technikum rolniczego „Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym”,
 • 5.11.2018r. klasa 3G razem z Elżbietą Juszczak i Ewą Wysocką pojechała do Opola na szkolenie z zakresu zastosowania syropów firmy Monin
 • 9.11.2018r. uczniowie i nauczyciele szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji wspólnego śpiewania hymnu narodowego, którego inicjatorem był pan Andrzej Korczyński,
 • 13.11.2018r. w ramach obchodów rocznicy odzyskania niepodległości uczniowie wzięli udział w spektaklu Teatru Nie Teraz,
 • 17.11.2018r. dzięki współpracy z Grupą Azoty ZAK SA grupa uczniów i nauczycieli kibicowała drużynie piłki siatkowej ZAKSA Kędzierzyn-Koźle,
 • 22.11.2018r. uczniowie klas I G, I RM i II TK mieli okazję wziąć udział w zdjęciach Akademii Fact – Checkingu, organizowanych przez Stowarzyszenie Demagog,
 • 30.11.-2.12.2018r. -szkoła brała udział w Narodowej Wystawie Rolniczej w Poznaniu i była jednym z wystawców,
 • 3.12.2018r. uczniowie klas IRM, I G i II TK obejrzeli spektakl „Balladyna”,
 • 13.12. klasa III G z panią Ewą Wysocką wzięła udział w szkoleniu na temat pieca konwekcyjno-parowego firmy Rational,
 • 21.12.2018r. przygotowaniem jasełek zajął się ksiądz Zygmunt Nagel,
 • 11.02.2019r. zakończono termomodernizację internatu,
 • 22.02.2019r. przedszkolaczki z Przedszkola nr 3 wzięły udział w warsztatach pieczenia i dekorowania ciastek, zorganizowanych przez panią Elżbietę Juszczak i panią Justynę Zielińską,
 • 1-3.03.2019r. – obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych: 1.03.2019r. wykąd o Kresowych Straceńcach przeprowadził druh Marcin Żukowski, 2.03.2019r. odbyło się spotkanie autorskie z dr. Tomaszem Greniuchem, a 3.03.2019r. Bieg tropem Wilczym i projekcja filmu dokumentalnego „Ryngraf” i spotkanie z jego autorką, Dorotą Kanią,
 • 4.03.2019r. pani Elżbieta Juszczak wraz z uczniami z klasy II G zorganizowała „Dzień naleśnika”,
 • 5.03.2019r. pan Andrzej Korczyński został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi,
 • 28.03.2019r. – spotkanie z Prezesem Radia Opole, dziennikarzem Piotrem Mocem,
 • 28.03.2019r. drużyna chłopców zajęła II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Nożnej Powiatu, trenerem był pan Rafał Zwarycz,
 • 5.04.2019r. odbyło się podsumowanie Międzyszkolnego konkursu wiedzy z fizyki pt: ,,Życie i osiągnięcia Blaisa Pascala”, przygotowane przez panią Irenę Walidudę,
 • 9.04.2019r. odbyła się impreza „Nasi sąsiedzi. Czechy”, przygotowana przez panie: Justynę Zielińską, Renatę Korus i Elżbietę Juszczak,
 • 16.04.2019r. odbyło się szkolenie i konkurs kulinarny „Drób w domu i szkole, nie tylko w rosole”, który z ramienia szkoły przygotowała pani Elżbieta Juszczak
 • 23.05.2019r. – Dni Otwarte Szkoły,
 • od 31.05,2019r. ramach projektu Erasmus + „Agro wyzwania drogą do sukcesu”, nasi uczniowie wraz z opiekunami panią Izabelą Korowiecką i panem Arkadiuszem Witkiem przebywali w Czechach,
 • 3.06.2019r. odbył się w auli szkoły koncert polskiego zespołu młodzieżowego Perła z Ukrainy,
 • 5.06.2019r. uczniowie z panią Renatą Korus brali udział w obchodach Dnia Języka Rosyjskiego na uniwersytecie Opolskim, piosenkę w języku rosyjskim zaprezentowała Dominika Tytko z kl. II TK,
 • 6.06.2019r.Dominik Wąsik i Dominika Tytko nagrywali piosenki w profesjonalnym studiu w radiu Opole,
 • 7.06.2019r. uczniowie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo „Jak nie czytam, jak czytam”, którą zorganizowała w szkole pani Renata Korus,
 • 8.06.2019r. reprezentacja szkoły wzięła udział w obchodach Dnia Chemika, które miały miejsce w Grupie Azoty ZAK SA w Kędzierzynie-Koźlu,
 • 19.06.2019r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego z przedstawicielami władz województwa opolskiego: wojewodą opolskim, panem Adrianem Czubakiem, opolskim kuratorem oświaty panem Michałem Siekiem oraz posłami na Sejm RP: panią Katarzyną Czocharą, panem Antonim Dudą, panem Kamilem Bortniczukiem oraz Jerzym Naszkiewiczem.

2019/2020

 • od 1.09.2019 r. zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29.08.2019r. w skład placówki wchodzą szkoły ponadpodstawowe z oddziałami gimnazjalnymi (do wygaszenia),
 • 2.09.2019 r. – uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020,
 • 6.09.2019 r. – udział w IV edycji Narodowego Dnia Mlecznej Fermy,
 • 12.09.2019 r. – otrzęsiny uczniów klas pierwszych,
 • 13.09.2019 r. – wykład dr.Marka Bednarka , który odbył się w ramach Europejskich Dni dziedzictwa – organizatorzy: mgr R.Korus, mgr J.Zielińska, mgr A.Korczyński,
 • 20.09.2019 r. – wyjazd uczniów na Agro Show do Bednar – organizator mgr inż. I.Korowiecka,
 • 25.09.2019 r. – wyjazd do kina na „Legiony” – organizatorzy: mgr J.Zielińska, mgr R.Korus, mgr inż. B.Chrzanowicz-Wistuba, mgr A.Korczyński,
 • 9.10.2019 r. dyrektor szkoły, pan Bogusław Chochowski odebrał nagrodę MRiRW, a dr. Inż. I.Antosz brązowy medal Za Długoletnią Służbę,
 • 11.10.2019 r. – uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej z udziałem wicewojewody, pani Violetty Porowskiej; uroczystość przygotowała klasa IK z wychowawcą mgr inż. B.Chrzanowicz-Wistubą,
 • październik 2019 r. – grupa uczniów wyjechała w ramach programu Erasmus+ na praktyki do Grecji; opiekunowie – mgr E.Cichobłazińska, mgr A.Witek,
 • 22.10.2019 r. – impreza z cyklu „Nasi sąsiedzi – Rosja. Spotkanie z tradycją i kulturą”; organizatorzy – mgr R.Korus, mgr J.Zielińska,
 • udział w projekcie „Lekcje z ZUS”, koordynator – dr inż. I.Antosz,
 • 29.10.2019 r. – udział kl. III T w konferencji popularnonaukowej „Czytam więc…”, opiekun mgr R.Korus,
 • 30.10.2019 r. Dominika Szwencer otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów,
 • 30.10.2019 r. w ramach akcji „Znicz” kl. IIIG zapaliła znicze na opuszczonych grobach – organizator mgr I.Rudzińska,
 • 8.11.2019 r. – uroczysta akademia z okazji Dnia Niepodległości, udział w ogólnopolskiej akcji „#Szkoła do hymnu” – organizatorzy mgr J.Zielińska, mgr A.Korczyński,
 • 1-30.11.2019 r. – udział w ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo „czytaj.pl”, organizator mgr R.Korus,
 • udział uczniów w cyklu spotkań „Pasja, profesja, powołanie, organizowanym przez Santander; koordynator – dr inż. I.Antosz,
 • 28.11.2019 r. – udział uczniów w szkoleniu „Lean Management” w ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy, opiekunowie mgr I.Rudzińska, mgr inż. B.Chrzanowicz-Wistuba,
 • 2.12.2019 r. – etap szkolny olimpiady "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych": I miejsce zajęła Elżbieta Waga, II Marlena Wiczkowska, III Szymon Sitnicki, uczniowie zakwalifikowali się do kolejnych etapów; organizator – dr inż. I.Antosz,
 • 5.12.2019 r. – eliminacje szkolne XV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości, organizowanej przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych,
 • 12.12.2019 r. – udział w Świątecznej Biesiadzie w Brzegu organizowanej przez 1 Brzeski Pułk Saperów oraz OODR Łosiów,
 • 13-16.12.2019 r. X edycja żywej szopki – organizatorzy: mgr inż. A.Dudasz-Jakubczyńska, mgr inż. E.Rak, mgr inż. I.Korowiecka, mgr inż. L.Bac,
 • 22.12.2019 r. – udział uczennic kl. I Anny Atłachowicz i Zuzanny Proskurnickiej w spotkaniu wigilijnym dla pacjentów ZO- w głubczyckim spotkaniu, inicjator i irganizator ks.Zygmunt Nagel,
 • 14.01.2020 r. – koncert zespołu Perła z Doliny na Ukrainie, który został objęty honorowym patronatem pani poseł na Sejm RP Violetty Porowskiej, organizatorzy – mgr J.Zielińska, mgr R.Korus,
 • 16.01.2020r. – test wiedzy w ramach XVIII Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy z Fizyki „Życie i osiągnięcia Nikoli Tesli”, organizator pani Irena Waliduda,
 • 17-24.01.2020 r. – wystawa „Śląskie kobiety – polskie twierdze”, organizator mgr A.Korczyński,
 • 16-17.01.2020 r. – udział w targach Vetexpo w Lipsku, opiekun mgr E.Cichobłazińska,
 • 27-29.01.2020r. – udział uczniów w konferencji związanejz innowacyjnymi zagadnieniami rolnictwa precyzyjnego,
 • udział uczniów w szkoleniu w laboratorium branżowym RZPWE. Szkolenie odbyło się w ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy.
 • udział Klasa II RM i III TK wraz z Panią Renatą Korus na szkoleniu na temat bezpieczeństwa, zorganizowanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Głubczycach,
 • 2.04.-21.06.2021 – obchody 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II, organizatorem licznych konkursów i imprez jest Ireneusz Węgrzyn,
 • 1-3.03.2020r. – cykl imprez związanych z Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych,
 • 2.03.2020 r. – rekolekcje szkolne prowadzone przez absolwenta szkoły ks. Artura Sepiołę; organizator – ks. Zygmunt Nagel,
 • 6.03.2020r. – spotkanie z panem Marcinem Żukowski z Opolskiej Delegatury IPN,
 • 9.03.2020r. – spotkanie klas pierwszych z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji na temat cyberprzemocy; organizatorzy: pani Halina szydłowska, pani Iwona Antosz,
 • 11.03.2020r. – udział uczniów w  akcji #MyFreedomDay organizowanej przez @Kulczykfoundation we współpracy z CNN; organizatorzy: pani Renata Korus, pani Justyna Zielińska,
 • od 12.03. 2020r. w związku z COVID-19 zajęcia w szkole zostały zawieszone; od 25.03.2020r. szkoła przeszła na nauczanie w trybie zdalnym,
 • Uczniowie z klasy 3 Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych: Marlena Wiczkowska, Szymon Sitnicki i Elżbieta Waga wzięli udział w Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” i dotarli to finału ogólnopolskiego – opiekunem była pani Iwona Antosz,
 • 24.06.2020r. GrupaAzotyZAK objęła patronatem nasze kierunki okołorolnicze.

2020/2021

 • 11.09.2020r. – wykład dr. Marka Bednarka „Szlak bursztynowy w województwie opolskim” w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa; udział w spotkaniu wzięła wicewojewoda województwa opolskiego pani Teresa Barańska; wykład został zorganizowany przez Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza Opawskiego; organizatorzy z ramienia szkoły: pani Renata Korus, pani Justyna Zielińska, pan Andrzej Korczyński, pani Elżbieta Juszczak;
 • 17.09.2020r. rozpoczął się projekt w ramach Erasmus+ „Etyka w komunikacji”; opiekunki projektu: pani Ewa Cichobłazińska, pani Izabela Rudzińska;
 • dobiegła końca termomodernizacja internatu;
 • 25.09.2020r. – uczniowie wzięli udział w ogólnopolskie akcji „Dzień Pustej Klasy”, koordynatorem była pani Justyna Zielińska;
 • 4.10.2020r. – uczeń naszej szkoły, Dorian Derwieczyński, został Mistrzem Polski w trójboju siłowym;
 • 9.10.2020r. – Grupa Azoty ZAK przyznała najwybitniejszym uczniom stypendia. W naszej szkole laureatami zostali” Zygmunt Kusze, Jakub Krybus, Izabela Mincer i Jakub Zaczyk;
 • 18.10.2020r. szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Międzynarodowy dzień Dziewcząt” organizowanym w Polsce przez Kulczyk Foundation; koordynatorem szkolnym była pani Renata Korus;
 • 19.10.2020r. – szkoła ponownie przeszła na nauczanie zdalne;
 • 19-23.10.2020r. – udział uczniów w ogólnopolskiej akcji Tydzień Uczniowskich Supermocy; koordynatorkami w szkole były pani Renata Korus, pani Justyna Zielińska;
 • 3-30.11.2020r. – po raz kolejny szkoła wzięła udział w akcji czytaj.pl, a uczennice naszej szkoły zostały jej ambasadorkami; koordynatorem była pani Renata Korus;
 • 10.11.2020r. szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Szkoła do Hymnu; koordynatorem był pan Andrzej Korczyński;
 • 10.11.2020r. – udział w akcji Szkoła Pamięta. koordynator pani Justyna Zielińska;
 • 12.11.2020r. –  nauczyciele w ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy otrzymali sprzęt do nauki zdalnej od Regionalnego Zespołu Placówek Rozwoju Edukacji;
 •  21.11.2020r. – pani Elżbieta Rak zorganizowała szkolne obchody Światowego Dnia Życzliwości;
 • styczeń 2021r. – szkoła kupiła owoczesny traktor firmy Zetor oraz przyczepę Pronar, które będą służyć uczniom do nauki jazdy;
 • styczeń 2021r. – w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zostały kupione do szkolnej biblioteki nowe książki;
 • 3-5.03.2021r. – odbyły się matury próbne;
 • 24.03.2021r. – uczniowie klasy II K wzięli udział w V Ogólnopolskim Czytaniu Jeżycjady, koordynator – pani Renata Korus;
 • 19.04.2021r. – uczniowie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Żonkile” organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin; koordynator pani Renata Korus’
 • 23.04.2021r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w okręgowych eliminacjach Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych; Zygmunt Kusze zajął I miejsce w bloku: mechanizacja rolnictwa;
 • 18.05.2021r. – nauczycielki naszej szkoły, panie Elżbieta Juszczak, Ewa Wysocka i Bernadetta Chrzanowicz-Wistuba wzięły udział w warsztatach poświęconych propagowaniu i promocji ryb;
 • 29.05.2021r. uczeń klasy IIRM uzyskał tytuł laureata XLIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: mechanizacja rolnictwa w etapie centralnym; opiekunem była pani Izabela Korowiecka;
 • 16.06.2021r. dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej klasa II K obejrzała film „Aga” oraz wzięła udział w warsztatach na jego temat; organizatorem z ramienia szkoły była pani Renata Korus;
 • 17.06.2021r. uczniowie naszej szkoły brali udział w Krajowych Dni Pola 2021;
 • 18.06.2021r. uczniowie brali udział w konferencji on-line p.t. „Europejski Zielony Ład na pol@ch w Polsce” zorganizowanej w ramach Krajowych Dni Pola 2021 w Minikowie.

2021/2022

 • 10.09.2021r. –  Dyrektor wraz z naszym pocztem sztandarowym wziął udział w Centralnej Inauguracji Roku Szkolnego Szkół Prowadzonych przez MRiRW w Studzieńcu, z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorzem Pudą;
 • 10.09.2021r. klasa IIIK wzięła udział w ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo „Narodowe Czytanie 2021”, organizatorem była pani Renata Korus;
 • 11.09.2021r. – klasy maturalne z panią Izabelą Rudzińską brały udział w konferencji poświęconej kampanii informacyjnej ws. pracy sezonowej dla sieci EURES w Polsce;
 • 13.09.2021r. – III K wzięła udział w konferencji naukowej online: „Zapolska pod lupą. Literacka emancypantka”, organizatorem w szkole była pani Renata Korus;
 • 15.09.2021r. – klasy III technikum żywienia i usług gastronomicznych wzięły udział w warsztatach „Czas na rybę” przeprowadzonych przez szefa kuchni Kamila Klekowskiego oraz Lokalną Grupę Rybacką Opolszczyzny’ warsztaty zorganizowała pani Elżbieta Juszczak;
 • 21.09.2021r. pani Justyna Zielińska otrzymała Nagrodę Opolskiego Kuratora Oświaty;
 • 4.10.2021r. w ramach obchodów Dni Norwidowskich w auli szkoły odbył się spektakl oparty na twórczości romantycznego poety; w spektaklu wziął udział pan Dariusz kowalski, a towarzyszył mu na lirze korbowej pan Joachim Mencel; 
 • 12.10.2021r. uczennice Martyna Kłak, Nicola Fuhs i Anna Atłachowicz wzięły udział w wojewódzkich eliminacjach 50.Konkursu Recytatorskiego „Poezja i proza na wschód od Bugu” – przygotowanie: panie Renata Korus i Krystyna Koziara;
 • 19.10.2021r. pan Ireneusz Węgrzyn otrzymał Nagrodę Opolskiego Kuratora Oświaty;
 • 18 – 22.10.2021r. – klasy III G4 i III G5 z paniami Elżbietą Juszczak i Ewą Wysocką wzięły udział w Wojewódzkich Dniach Szefa Kuchni;
 • 22.10.2021 nasi uczniowie: Patryk Liszka i Zygmunt Kusze zdobyli 3 miejsce na Mistrzostwach Młodych Mechaników Maszyn Rolniczych;
 • 25 – 29.10.2021r. w ramach Tygodnia Uczniowskich Supermocy uczniowie zmagali się codziennie z jednym zadaniem do wykonania; koordynatorkami w szkole były pani Renata Korus, pani Justyna Zielińska;
 • 28.10.2021r odbyło się szkolenie z obsługi pieca konwekcyjno-parowego dla uczniów i nauczycieli klas technikum żywienia i gospodarstwa domowego;
 • 9.11.2021r. –  ślubowanie klas pierwszych połączone z uroczystym wręczeniem stypendiów dla uczniów z kierunków okołorolniczych, którzy otrzymali je w ramach: „Programu Stypendialnego Grupy Azoty ZAK S.A.”;
 • 10.11.2021r. – udział w akcji #SzkołaDoHymnu; koordynator – Andrzej Korczyński;
 • 10.11.2021r. – szkolne eliminacje ogólnopolskiego konkursu kaligraficznego „Piórem i pazurem” (koordynator: Renata Korus);
 • 15.11.2021r. – uczniowie wzięli udział w kursie baristy; organizator: pani Elżbieta Juszczak;
 • 16.11.2021r. – finał Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły; organizatorzy: Ireneusz Węgrzyn, ks.Zygmunt Nagel;
 • 19.11.2021r. –prelekcja dr. Marka Bednarka o wolontariacie w archeologii;
 • 25.11.2021r. – Martyna Kłak zajęła II miejsce w Powiatowym Przeglądzie Recytatorskim „Strofy o Ojczyźnie”; opiekun: pani Renata Korus;
 • 2-30.11.2021r. – udział w ogólnopolskiej akcji Czytaj.pl; koordynator: pani Renata Korus;
 • grudzień 2021r. – udział w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka”; koordynatorzy: panie Izabela Korowiecka, Marta Górska-Walaszek;
 • kiermasz świąteczny; koordynatorki: panie Bernadetta Chrzanowicz-Wistuba, Marta Górska-Walaszek;
 • 20.12.2021r. – 9.01.2022r. – szkoła przechodzi w tryb nauki zdalnej;
 • 19.01.2022r. – II miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej Chłopców Szkół Ponadpodstawowych;
 • 22.01.2022r. – praca Marcela Stankiewicza zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych; opiekun pani Iwona Antosz;
 • 23.02.2022r. – II miejsce w powiatowym turnieju halowej piłki nożnej chłopców; trenerka pani Karolina Słodkowska;
 • 25.02.2022r. – eliminacje wojewódzkie konkursu kaligraficznego „Piórem i pazurem” (koordynator pani Renata Korus)
 • 27.02.2022r. – szkoła aktywnie włączyła się w pomoc Ukrainie;
 • 10.03.2022r. – szkolenie dla uczniów klas IIIRM i IIIRK5 „Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego”; organizatorki: panie Elżbieta Rak, Iwona Antosz;
 • 11.03.2022r. – w szkole gościła firma 4Xmoto.pl oraz Robert Chmiel, zawodnik PSŻ Poznań z motorem MRF 140 RC; organizator: pani Izabela Korowiecka;

 

 

Back To Top