Skip to content

TECHNIK AGROBIZNESU

Uczeń zdobywa następujące kwalifikacje:
– Prowadzenie produkcji rolniczej
– Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Uzyskanie wykształcenia stwarza możliwości podjęcia pracy w komórkach działających z ramienia UE, a zakres umiejętności pozwala na prowadzenie własnej działalności
z rachunkowości rolnej i agrobiznesu.

Back To Top