Skip to content

Technik architektury krajobrazu

Uczeń zdobywa następujące kwalifikacje:
– projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu,
– projektowanie, budowanie oraz konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu.

Absolwent ma możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach zajmujących się zakładaniem i projektowaniem terenów zielonych, czy też otwarcia własnej działalności gospodarczej.

Back To Top