Skip to content

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

Uczeń zdobywa następujące kwalifikacje:
– eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie,
-eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie,
-wykonywanie prac z pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi,
-ocena stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych.

Absolwent  ma możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach, w których zastosowano urządzenia i systemy elektroniczne, związane z rolnictwem precyzyjnym, wspomagające automatyzację prac, zarówno w produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej.

Uczeń zdobywa prawo jazdy kat. B i T

Back To Top