Skip to content

Technik technologii żywienia

Uczeń zdobywa następujące kwalifikacje:
– produkcja wyrobów cukierniczych,
– organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

Absolwent ma możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach produkcyjnych przetwórstwa spożywczego, prowadzącego badania i ocenę żywności, w placówkach zajmujących się przechowywaniem i dystrybucją żywności.

Back To Top