Skip to content

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Uczeń zdobywa następujące kwalifikacje:
– przygotowywanie i wydawanie dań,
– organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Absolwent ma możliwość zatrudnienia we wszystkich typach zakładów gastronomicznych, organizacjach ochrony konsumenta, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności, prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych.
Może również organizować gastronomiczną obsługę imprez poza miejscem pracy, tzw. „outside catering” (imprezy wyjazdowe), a także organizować bale, wesela i inne przyjęcia okolicznościowe.

Back To Top