Skip to content

 

UWAGA Aktualizacja

Egzamin zawodowy STYCZEŃ 2024 szczegółowy harmonogram oraz

INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN ZAWODOWY  Pobierz   TUTAJ

LUB NA STRONIE : Harmonogramy, komunikaty i informacje – CKE

3.2024_PP2019_EZ.pdf (cke.gov.pl)

 

część praktyczna model „d” :  9 stycznia 2024r.  godz. 9.00 (ROL.10)

     część praktyczna model „w” : 9,10,11 stycznia 2024r. (ROL.04)

                            część pisemna :  10 stycznia 2024r. (ROL.04 oraz ROL.10)

DEKLARACJA NA EGZAMIN W SESJI  STYCZEŃ 2024 (do 15 września 2023r.) 

pobierz deklarację:   ROL.04       ROL.10

 

Linki do zadań online : https://kwalifikacjewzawodzie.pl/_kwalifikacje/

RL.03/ ROL. 04: Kwalifikacja ROL.04 / ROL4 / ROL.4 ✍️ Testy Egzamin Zawodowy – Kwalifikacje w Zawodzie

https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-r-03/

                         https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-rol-04-2021-styczen/

RL.16/ ROL.10 : https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-r-16/

https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-rol-10/

==============================================================================================================

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

to bezpłatna, zaoczna forma kształcenia, umożliwiającą słuchaczowi zdobycie wykształcenia:

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej (zawód rolnik 613003)

ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód technik rolnik 314207)

Czas trwania kursu:        ROL.04 – 3 semestry                ROL.10– 2 semestry

Forma zajęć: zajęcia stacjonarne (czwartek, piątek, sobota)

Uczestnikiem kursu może być osoba dorosła (18 lat) będąca absolwentem Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Wyższej Uczelni.

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie na KKZ – do pobrania  tutaj ⇒     ROL.04       ROL.10
  2. Świadectwo ukończenia szkoły
  3. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu rolnik / technik rolnik i podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  4. Numer profilu kandydata na kierowcę kat. T w przypadku braku prawa jazdy kat. T, C+E lub B+E (do pobrania w wydziale komunikacji)

Uczestnicy kursu:

Po zakończeniu każdej z kwalifikacji oraz zdaniu egzaminu wewnętrznego, kursant uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępuje do zewnętrznego egzaminu zawodowego i po jego zdaniu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej certyfikat kwalifikacji zawodowej, wydany przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada ‎‎certyfikaty kwalifikacji zawodowej ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia, otrzymuje dyplom ‎ zawodowy. Do dyplomu ‎zawodowego dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎ Zawodowego, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wniosek do OKE Wrocław o wydanie dyplomu do pobrania  tutaj wniosek

Będąc naszym słuchaczem:

– Zdobędziesz wykształcenie umożliwiające pozyskanie środków z UE np. „Młodego rolnika”.

– Zupełnie za darmo dajemy Ci możliwość zdobycia uprawnień kat. T.

– Poszerzysz swoją wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia działalności rolniczej

– Wzrośnie poczucie Twojej wartości

Zapraszamy

================================================================================================================================

UWAGA

AKTUALNY HARMONOGRAM ZJAZDÓW semestr I 2023-2024 do pobrania TUTAJ

Kwalifikacja: K.1 ROL.04 – prowadzenie produkcji rolniczej – SEM III opiekun dr inż. Iwona Antosz rozpoczęcie 14 IX 2023r.

K.1 ROL.04 – prowadzenie produkcji rolniczej – SEM I opiekun mgr inż. Aneta Dudasz-Jakubczyńska rozpoczęcie 21 IX 2023r. 

Pobierz PLAN ZJAZDÓW w roku szkolnym 2023/2024 SEMESTR I
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy: zawód – rolnik, zawód – technik rolnik

Pobierz plan zjazdów

Zjazd: nr 11 semestr I    22.11 środa – 25.11.2023r.  

OSTATNI ZJAZD dla III SEMESTRU ROL.04

Zjazd: nr 12 semestr I   30.11 – 2.12.2023r.     i nr 13 semestr I   7-9.12.2023r.

             Zjazd: nr 14 semestr I   14 – 16.12.2023r.     i nr 15 semestr I   3.01.24r. środa – 5.01.2024r.

OSTATNI ZJAZD W I SEMESTRZE

                                                                                                                                                                               Kierownik Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

                                                                                                                                                                                                              mgr Ewa Cichobłazińska

HARMONOGRAM ZJAZDÓW
Semestr I,  rok szkolny 2023/2024

KURS KWALIFIKACYJNY
Kwalifikacja:

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej (III semestr) opiekun – dr inż. Iwona Antosz

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej (I semestr) opiekun – mgr inż. Aneta Dudasz-Jakubczyńska

I14,15,16 IXczwartekpiąteksobota
II21,22,23 IXczwartekpiąteksobota
III28,29,30 IXczwartekpiąteksobota
IV5,6,7 Xczwartekpiąteksobota
V12,13,14 Xczwartekpiąteksobota
VI19,20,21 Xczwartekpiąteksobota
VII26,27,28 Xczwartekpiąteksobota
VIII2,3,4 XIczwartekpiąteksobota
IX8,9,10 XIśrodaczwartekpiątek====
X15,16,17,18 XIśrodaczwartekpiąteksobota
XI22,23,24,25 XIśrodaczwartekpiąteksobota
XII30 XI, 1,2 XIIczwartekpiąteksobota
XIII7,8,9 XIIczwartekpiąteksobota
XIV14,15,16 XIIczwartekpiąteksobota
XV3,4,5 I 2024środaczwartekpiąteksobota
XVI11,12,13 Iczwartekpiątek====
XVII=======czwartekpiąteksobota
XVIII=======czwartekpiąteksobota
  • zajęcia w czwartki i piątki rozpoczynają się o godz. 15.30 i trwają 5 godzin lekcyjnych,
  • zajęcia w sobotę rozpoczynają się o godz. 9.00 i trwają 10 godzin lekcyjnych, z godzinną przerwą na obiad.
  • zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2024 r.
  • ferie zimowe 15 – 28 stycznia 2024 r.

Kierownik Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego
mgr Ewa Cichobłazińska


Back To Top