skip to Main Content

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

to bezpłatna, zaoczna forma kształcenia, umożliwiającą słuchaczowi zdobycie wykształcenia:

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej (zawód rolnik 613003)

ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód technik rolnik 314207)

Czas trwania kursu:        ROL.04 – 3 semestry                ROL.10– 2 semestry

Forma zajęć: zajęcia stacjonarne (czwartek, piątek, sobota)

Uczestnikiem kursu może być osoba dorosła (18 lat) będąca absolwentem Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Wyższej Uczelni.

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie – do pobrania  tutaj ⇒     ROL.04        ROL.10
  2. Świadectwo ukończenia szkoły
  3. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu rolnik i podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  4. Numer profilu kandydata na kierowcę kat. T w przypadku braku prawa jazdy kat. T, C+E lub B+E (do pobrania w Starostwie Powiatowym/ wydziale komunikacji)

Uczestnicy kursu:

Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępuje do zewnętrznego egzaminu zawodowego i po jego zdaniu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej certyfikat kwalifikacji zawodowej.
Po zdobyciu wszystkich certyfikatów na danym kierunku (jednej, częściej dwóch K1, K2) oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego słuchacz będzie miał możliwość uzyskania dyplomu technika.

Będąc naszym słuchaczem:

– Zdobędziesz wykształcenie umożliwiające pozyskanie środków z UE np. „Młodego rolnika”.

– Zupełnie za darmo dajemy Ci możliwość zdobycia uprawnień kat. T.

– Poszerzysz swoją wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia działalności rolniczej

– Wzrośnie poczucie Twojej wartości

Zapraszamy

================================================================================================================================

W związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego zajęcia na KKZ  TYLKO W FORMIE ZDALNEJ

Proszę kontaktować się poprzez grupy na Messenger lub Teams.

Linki do zadań online : https://kwalifikacjewzawodzie.pl/_kwalifikacje/

RL.03/ ROL. 04: https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-r-03/

RL.16/ ROL.10 : https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-r-16/

 

Informuję, że od 11 lutego 2021r. rozpoczynają się zjazdy w semestrze II KKZ

AKTUALNY HARMONOGRAM do pobrania TUTAJ

Kwalifikacja: K.1 ROL.04 – prowadzenie produkcji rolniczej – SEM II rozpoczęcie 11.02.2021r.

Kwalifikacja: K.2 ROL.10 – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej – SEM I rozpoczęcie 18.02.2021r.

 

Pobierz plan lekcji w roku szkolnym 2020/2021 SEMESTR II
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy: zawód – rolnik, zawód – technik rolnik

OSTATNI ZJAZD

Zjazd: nr 11 Termin: 6.05 – 8.05.2021 r. 

Zjazd: 

 Zjazd: 

             

                                                                                                                                                                               Kierownik Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

                                                                                                                                                                                                              mgr Ewa Cichobłazińska

HARMONOGRAM ZJAZDÓW
Semestr II,  rok szkolny 2020/2021

KURS KWALIFIKACYJNY
Kwalifikacja:
ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej (II semestr) opiekun – mgr inż. Aneta Dudasz – Jakubczyńska 

ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (I semestr) opiekun – mgr inż. Jacek Jakubczyński

 

I 11,12,13 II czwartek piątek sobota
II 18,19.20 II czwartek piątek sobota
III 25,26,27 II czwartek piątek sobota
IV 4,5,6 III czwartek piątek sobota
V 11,12,13 III czwartek piątek sobota
VI 18,19,20 III czwartek piątek sobota
VII 25,26,27 III czwartek piątek sobota
VIII 8,9,10 IV czwartek piątek sobota
IX 15,16,17 IV czwartek piątek sobota
X 22,23,24 IV czwartek piątek sobota
XI 6,7,8 V czwartek piątek sobota
XII 13,14,15 V czwartek piątek sobota
XIII 20,21,22 V czwartek piątek sobota
XIV 27,28,29 V czwartek piątek sobota
XV 10,11,12 VI czwartek piątek sobota
XVI 17,18,19 VI czwartek piątek sobota
XVII czwartek piątek sobota
XVIII czwartek piątek sobota
  • zajęcia w czwartki i piątki rozpoczynają się o godz. 15.30 i trwają 5 godzin lekcyjnych,
  • zajęcia w sobotę rozpoczynają się o godz. 9.00 i trwają 10 godzin lekcyjnych, z godzinną przerwą na obiad,
  • przerwa świąteczna – od 1 – 13 kwietnia 2021 r.
  • zakończenie zajęć w II semestrze dla ROL.04  oraz ROL.10 – 19.06.2021r.

Kierownik Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego
mgr Ewa Cichobłazińska


Back To Top