skip to Main Content

UWAGA

Egzamin zawodowy CZERWIEC 2023 szczegółowy harmonogram do pobrania w KWIETNIU TUTAJ

INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN ZAWODOWY POBIERZ

część praktyczna model „d” :  czerwiec 2023r.  (ROL.10)

     część praktyczna model „w” : czerwiec 2023r.  (ROL.04)

                            część pisemna : czerwiec 2023r.  (ROL.04 oraz ROL.10)

DEKLARACJA NA EGZAMIN W SESJI  CZERWIEC 2023 (do 7 Lutego 2023r.) 

pobierz deklarację:   ROL.04       ROL.10

 

Linki do zadań online : https://kwalifikacjewzawodzie.pl/_kwalifikacje/

RL.03/ ROL. 04: Kwalifikacja ROL.04 / ROL4 / ROL.4 ✍️ Testy Egzamin Zawodowy – Kwalifikacje w Zawodzie

https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-r-03/

                         https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-rol-04-2021-styczen/

RL.16/ ROL.10 : https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-r-16/

https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-rol-10/

==============================================================================================================

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

to bezpłatna, zaoczna forma kształcenia, umożliwiającą słuchaczowi zdobycie wykształcenia:

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej (zawód rolnik 613003)

ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód technik rolnik 314207)

Czas trwania kursu:        ROL.04 – 3 semestry                ROL.10– 2 semestry

Forma zajęć: zajęcia stacjonarne (czwartek, piątek, sobota)

Uczestnikiem kursu może być osoba dorosła (18 lat) będąca absolwentem Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Wyższej Uczelni.

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie na KKZ – do pobrania  tutaj ⇒     ROL.04       ROL.10
  2. Świadectwo ukończenia szkoły
  3. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu rolnik / technik rolnik i podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  4. Numer profilu kandydata na kierowcę kat. T w przypadku braku prawa jazdy kat. T, C+E lub B+E (do pobrania w wydziale komunikacji)

Uczestnicy kursu:

Po zakończeniu każdej z kwalifikacji oraz zdaniu egzaminu wewnętrznego, kursant uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępuje do zewnętrznego egzaminu zawodowego i po jego zdaniu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej certyfikat kwalifikacji zawodowej, wydany przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada ‎‎certyfikaty kwalifikacji zawodowej ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia, otrzymuje dyplom ‎ zawodowy. Do dyplomu ‎zawodowego dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎ Zawodowego, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wniosek do OKE Wrocław o wydanie dyplomu do pobrania  tutaj wniosek

Będąc naszym słuchaczem:

– Zdobędziesz wykształcenie umożliwiające pozyskanie środków z UE np. „Młodego rolnika”.

– Zupełnie za darmo dajemy Ci możliwość zdobycia uprawnień kat. T.

– Poszerzysz swoją wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia działalności rolniczej

– Wzrośnie poczucie Twojej wartości

Zapraszamy

================================================================================================================================

UWAGA

AKTUALNY HARMONOGRAM ZJAZDÓW semestr II 2022-2023 do pobrania TUTAJ

  Kwalifikacja: K.1 ROL.04 – prowadzenie produkcji rolniczej – SEM II opiekun dr inż. Iwona Antosz

 

Pobierz PLAN ZJAZDÓW w roku szkolnym 2022/2023 SEMESTR II
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy: zawód – rolnik, zawód – technik rolnik

Pobierz plan zjazdów

Zjazd: nr 1 i 2 semestr II      

Zjazd: nr 3 i 4      2-4.03.2023   oraz   16-18.03.2023

Zjazd 

             

                                                                                                                                                                               Kierownik Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

                                                                                                                                                                                                              mgr Ewa Cichobłazińska

HARMONOGRAM ZJAZDÓW
Semestr II,  rok szkolny 2022/2023

KURS KWALIFIKACYJNY
Kwalifikacja:

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej (II semestr) opiekun – dr inż. Iwona Antosz

I2,3,4 IIczwartekpiąteksobota
II9,10,11 IIczwartekpiąteksobota
III2,3,4 IIIczwartekpiąteksobota
IV16,17,18 IIIczwartekpiąteksobota
V23,24,25 IIIczwartekpiąteksobota
VI30,31 III, 1 IVczwartekpiąteksobota
VII13,14,15 IVczwartekpiąteksobota
VIII20,21,22 IVczwartekpiąteksobota
IX27,28,29 IVczwartekpiąteksobota
X4,5,6 Vczwartekpiąteksobota
XI11,12,13 Vczwartekpiąteksobota
XII18,19,20 Vczwartekpiąteksobota
XIII25,26,27 Vczwartekpiąteksobota
XIV1,2,3, VIczwartekpiąteksobota
XV8,9,10 VIczwartekpiąteksobota
XVI15,16,17 VIczwartekpiąteksobota
XVII=======czwartekpiąteksobota
XVIII=======czwartekpiąteksobota
  • zajęcia w czwartki i piątki rozpoczynają się o godz. 15.30 i trwają 5 godzin lekcyjnych,
  • zajęcia w sobotę rozpoczynają się o godz. 9.00 i trwają 10 godzin lekcyjnych, z godzinną przerwą na obiad.
  • ferie zimowe 13 – 26 lutego 2023 r.
  • wiosenna przerwa świąteczna 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

Kierownik Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego
mgr Ewa Cichobłazińska


Back To Top