Skip to content

 

UWAGA 

Egzamin zawodowy Czerwiec 2024 szczegółowy harmonogram oraz

INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN ZAWODOWY  wkrótce  TUTAJ

LUB NA STRONIE : Harmonogramy, komunikaty i informacje – CKE

3.2024_PP2019_EZ.pdf (cke.gov.pl)

część praktyczna model „d” : 3 czerwca 2024r.  godz. 9.00 (ROL.10)

część pisemna :   4-10 czerwca 2024r. (ROL.04 oraz ROL.10)

DEKLARACJA NA EGZAMIN W SESJI CZERWIEC 2024 (do 7 LUTEGO 2024r.) 

pobierz deklarację:   ROL.04       ROL.10

 

Linki do zadań online : https://kwalifikacjewzawodzie.pl/_kwalifikacje/

RL.03/ ROL. 04: Kwalifikacja ROL.04 / ROL4 / ROL.4 ✍️ Testy Egzamin Zawodowy – Kwalifikacje w Zawodzie

https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-r-03/

                         https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-rol-04-2021-styczen/

RL.16/ ROL.10 : https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-r-16/

https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-rol-10/

==============================================================================================================

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

to bezpłatna, zaoczna forma kształcenia, umożliwiającą słuchaczowi zdobycie wykształcenia:

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej (zawód rolnik 613003)

ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód technik rolnik 314207)

Czas trwania kursu:        ROL.04 – 3 semestry                ROL.10– 2 semestry

Forma zajęć: zajęcia stacjonarne (czwartek, piątek, sobota)

Uczestnikiem kursu może być osoba dorosła (18 lat) będąca absolwentem Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Wyższej Uczelni.

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie na KKZ – do pobrania  tutaj ⇒     ROL.04       ROL.10
  2. Świadectwo ukończenia szkoły
  3. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu rolnik / technik rolnik i podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  4. Numer profilu kandydata na kierowcę kat. T w przypadku braku prawa jazdy kat. T, C+E lub B+E (do pobrania w wydziale komunikacji)

Uczestnicy kursu:

Po zakończeniu każdej z kwalifikacji oraz zdaniu egzaminu wewnętrznego, kursant uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępuje do zewnętrznego egzaminu zawodowego i po jego zdaniu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej certyfikat kwalifikacji zawodowej, wydany przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada ‎‎certyfikaty kwalifikacji zawodowej ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia, otrzymuje dyplom ‎ zawodowy. Do dyplomu ‎zawodowego dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎ Zawodowego, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wniosek do OKE Wrocław o wydanie dyplomu do pobrania  tutaj wniosek

Będąc naszym słuchaczem:

– Zdobędziesz wykształcenie umożliwiające pozyskanie środków z UE np. „Młodego rolnika”.

– Zupełnie za darmo dajemy Ci możliwość zdobycia uprawnień kat. T.

– Poszerzysz swoją wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia działalności rolniczej

– Wzrośnie poczucie Twojej wartości

Zapraszamy

================================================================================================================================

UWAGA

AKTUALNY HARMONOGRAM ZJAZDÓW semestr II 2023-2024 do pobrania TUTAJ

Kwalifikacja: 

K.1 ROL.04 – prowadzenie produkcji rolniczej – SEM II opiekun mgr inż. Aneta Dudasz-Jakubczyńska 

Pobierz PLAN ZJAZDÓW w roku szkolnym 2023/2024 SEMESTR II
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy: zawód – rolnik, zawód – technik rolnik

Pobierz plan zjazdów

Zjazd:  nr 7 semestr II   21-23.03.2024r.    nr 8 semestr II  4-6.04.2024r.  

Zjazd: nr 9 semestr II 11-13.04.2024r.        i nr 10 semestr II   18-20.04.2024r.

             Zjazd: nr 11 semestr II 25-27.04.2024r.    i nr 12 semestr II  9-11.05.2024r.

                                                                                       Zjazd ostatni : nr 13 semestr II 16.05.2024r. CZWARTEK 

   Zajęcia praktyczne z produkcji roślinnej  dr inż. Iwona Antosz  sala 5   

 

                                                                                                                                                                                      Kierownik Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

                                                                                                                                                                                                              mgr Ewa Cichobłazińska

HARMONOGRAM ZJAZDÓW
Semestr I,  rok szkolny 2023/2024

KURS KWALIFIKACYJNY
Kwalifikacja:

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej (II semestr) opiekun – mgr inż. Aneta Dudasz-Jakubczyńska

I1,2,3 IIczwartekpiąteksobota
II15,16,17 IIczwartekpiąteksobota
III22,23,24 IIczwartekpiąteksobota
IV29 II,1,2 IIIczwartekpiąteksobota
V7,8,9 IIIczwartekpiąteksobota
VI14,15,16 IIIczwartekpiąteksobota
VII21,22,23 IIIczwartekpiąteksobota
VIII4,5,6 IVczwartekpiąteksobota
IX11,12,13 IVczwartekpiąteksobota
X18,19,20 IVczwartekpiąteksobota
XI 25, 26, 27 IVczwartekpiąteksobota
XII9,10,11 Vczwartekpiąteksobota
XIII16,17,18 Vczwartekpiąteksobota
XIV23,24,25 Vczwartekpiąteksobota
XV6,7,8 VIczwartekpiąteksobota
XVI13,14,15 VIczwartekpiąteksobota
XVII=======czwartekpiąteksobota
XVIII=======czwartekpiąteksobota
  • zajęcia w czwartki i piątki rozpoczynają się o godz. 15.30 i trwają 5 godzin lekcyjnych,
  • zajęcia w sobotę rozpoczynają się o godz. 9.00 i trwają 10 godzin lekcyjnych, z godzinną przerwą na obiad.
  • wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Kierownik Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego
mgr Ewa Cichobłazińska


Back To Top