skip to Main Content

UWAGA

Egzamin zawodowy STYCZEŃ 2023 szczegółowy harmonogram do pobrania w listopadzie TUTAJ

INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN ZAWODOWY POBIERZ

część praktyczna model „d” : 9 stycznia 2023r.  (ROL.10)

     część praktyczna model „w” : 9-11 stycznia 2023r.  (ROL.04)

                            część pisemna : 11 stycznia 2023r.  (ROL.04 oraz ROL.10)

DEKLARACJA NA EGZAMIN W SESJI  STYCZEŃ 2023 (do 15 września 2022r.) 

pobierz deklarację:   ROL.04       ROL.10

 

Linki do zadań online : https://kwalifikacjewzawodzie.pl/_kwalifikacje/

RL.03/ ROL. 04: https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-r-03/

                         https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-rol-04-2021-styczen/

RL.16/ ROL.10 : https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-r-16/

https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-rol-10/

==============================================================================================================

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

to bezpłatna, zaoczna forma kształcenia, umożliwiającą słuchaczowi zdobycie wykształcenia:

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej (zawód rolnik 613003)

ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód technik rolnik 314207)

Czas trwania kursu:        ROL.04 – 3 semestry                ROL.10– 2 semestry

Forma zajęć: zajęcia stacjonarne (czwartek, piątek, sobota)

Uczestnikiem kursu może być osoba dorosła (18 lat) będąca absolwentem Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Wyższej Uczelni.

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie na KKZ – do pobrania  tutaj ⇒     ROL.04       ROL.10
  2. Świadectwo ukończenia szkoły
  3. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu rolnik / technik rolnik i podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  4. Numer profilu kandydata na kierowcę kat. T w przypadku braku prawa jazdy kat. T, C+E lub B+E (do pobrania w wydziale komunikacji)

Uczestnicy kursu:

Po zakończeniu każdej z kwalifikacji oraz zdaniu egzaminu wewnętrznego, kursant uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępuje do zewnętrznego egzaminu zawodowego i po jego zdaniu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej certyfikat kwalifikacji zawodowej, wydany przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada ‎‎certyfikaty kwalifikacji zawodowej ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia, otrzymuje dyplom ‎ zawodowy. Do dyplomu ‎zawodowego dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎ Zawodowego, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wniosek do OKE Wrocław o wydanie dyplomu do pobrania  tutaj wniosek

Będąc naszym słuchaczem:

– Zdobędziesz wykształcenie umożliwiające pozyskanie środków z UE np. „Młodego rolnika”.

– Zupełnie za darmo dajemy Ci możliwość zdobycia uprawnień kat. T.

– Poszerzysz swoją wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia działalności rolniczej

– Wzrośnie poczucie Twojej wartości

Zapraszamy

================================================================================================================================

UWAGA

AKTUALNY HARMONOGRAM ZJAZDÓW semestr I 2022-2023 do pobrania TUTAJ

Kwalifikacja: K.1 ROL.04 – prowadzenie produkcji rolniczej – SEM III opiekun mgr inż. Jacek Jakubczyński

rozpoczęcie na pierwszym zjeździe 8 września 2022 r.

Kwalifikacja: K.2 ROL.10organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej – SEM II opiekun mgr inż. Aneta Dudasz-Jakubczyńska

rozpoczęcie na drugim zjeździe 15 września 2022 r.

  Kwalifikacja: K.1 ROL.04 – prowadzenie produkcji rolniczej – SEM I opiekun dr inż. Iwona Antosz

rozpoczęcie na trzecim zjeździe 22 września 2022 r.

 

Pobierz PLAN ZJAZDÓW w roku szkolnym 2022/2023 SEMESTR I
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy: zawód – rolnik, zawód – technik rolnik

UWAGA

Egzamin wewnętrzny  ROL.04 oraz ROL.10 odbędzie się na 12 zjeździe 26.11.2022r. w sobotę o godz. 9.00

Na tej podstawie uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie uprawniające do egzaminu zawodowego w sesji STYCZEŃ 2023

Pobierz plan zjazdów

Zjazd: nr 15 i 16       15 – 17.12.2022 oraz   12-14.01.2023

Zjazd: nr 12  Egzamin wewnętrzny  ROL.04 oraz ROL.10    24 – 26.11.2022

Zjazd nr 13 i 14      1-3.12.2022 oraz 8-10.12.2022

             

                                                                                                                                                                               Kierownik Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

                                                                                                                                                                                                              mgr Ewa Cichobłazińska

HARMONOGRAM ZJAZDÓW
Semestr I,  rok szkolny 2022/2023

KURS KWALIFIKACYJNY
Kwalifikacja:
ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej (III semestr) opiekun – mgr inż. Jacek Jakubczyński

ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (II semestr) opiekun – mgr inż. Aneta Dudasz – Jakubczyńska

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej (I semestr) opiekun – dr inż. Iwona Antosz

I8,9,10 IXczwartekpiąteksobota
II15,16,17 IXczwartekpiąteksobota
III22,23,24 IXczwartekpiąteksobota
IV29,30 IX, 1Xczwartekpiąteksobota
V6,7,8 Xczwartekpiąteksobota
VI13,14,15 X========sobota
VII20,21,22 Xczwartekpiąteksobota
VIII27,28,29 Xczwartekpiąteksobota
IX3,4,5 XIczwartekpiąteksobota
X10,12 XIczwartek====sobota
XI17,18,19 XIczwartekpiąteksobota
XII24,25,26 XIczwartekpiąteksobota
XIII1,2,3 XIIczwartekpiąteksobota
XIV8,9,10 XIIczwartekpiąteksobota
XV15,16,17 XIIczwartekpiąteksobota
XVI12,13,14 I 2023czwartekpiąteksobota
XVII19,20,21 Iczwartekpiąteksobota
XVIII29,27,28 Iczwartekpiąteksobota
  • zajęcia w czwartki i piątki rozpoczynają się o godz. 15.30 i trwają 5 godzin lekcyjnych,
  • zajęcia w sobotę rozpoczynają się o godz. 9.00 i trwają 10 godzin lekcyjnych, z godzinną przerwą na obiad.
  • zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2022 r.

Kierownik Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego
mgr Ewa Cichobłazińska


Back To Top