skip to Main Content

UWAGA

Egzamin zawodowy CZERWIEC 2022 harmonogram do pobrania  TUTAJ

DEKLARACJA NA EGZAMIN W SESJI  STYCZEŃ 2023 (do 15 września 2022r.) 

 ROL.04       ROL.10

 

Linki do zadań online : https://kwalifikacjewzawodzie.pl/_kwalifikacje/

RL.03/ ROL. 04: https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-r-03/

                         https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-rol-04-2021-styczen/

RL.16/ ROL.10 : https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-r-16/

https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-rol-10/

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

to bezpłatna, zaoczna forma kształcenia, umożliwiającą słuchaczowi zdobycie wykształcenia:

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej (zawód rolnik 613003)

ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód technik rolnik 314207)

Czas trwania kursu:        ROL.04 – 3 semestry                ROL.10– 2 semestry

Forma zajęć: zajęcia stacjonarne (czwartek, piątek, sobota)

Uczestnikiem kursu może być osoba dorosła (18 lat) będąca absolwentem Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Wyższej Uczelni.

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie na KKZ – do pobrania  tutaj ⇒     ROL.04       ROL.10
  2. Świadectwo ukończenia szkoły
  3. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu rolnik / technik rolnik i podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  4. Numer profilu kandydata na kierowcę kat. T w przypadku braku prawa jazdy kat. T, C+E lub B+E (do pobrania w wydziale komunikacji)

Uczestnicy kursu:

Po zakończeniu każdej z kwalifikacji oraz zdaniu egzaminu wewnętrznego, kursant uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępuje do zewnętrznego egzaminu zawodowego i po jego zdaniu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej certyfikat kwalifikacji zawodowej.
Po zdobyciu wszystkich certyfikatów na danym kierunku (jednej, częściej dwóch K1, K2) oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego słuchacz będzie miał możliwość uzyskania dyplomu technika.

Wniosek do OKE Wrocław o wydanie dyplomu do pobrania  tutaj wniosek

Będąc naszym słuchaczem:

– Zdobędziesz wykształcenie umożliwiające pozyskanie środków z UE np. „Młodego rolnika”.

– Zupełnie za darmo dajemy Ci możliwość zdobycia uprawnień kat. T.

– Poszerzysz swoją wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia działalności rolniczej

– Wzrośnie poczucie Twojej wartości

Zapraszamy

================================================================================================================================

UWAGA

AKTUALNY HARMONOGRAM semestr II do pobrania TUTAJ

Kwalifikacja: K.1 ROL.04 – prowadzenie produkcji rolniczej – SEM II 

Kwalifikacja: K.2 ROL.10 – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej – SEM I rozpoczęcie na drugim zjeździe 24 lutego 2022 r.

Pobierz plan zjazdów w roku szkolnym 2021/2022 SEMESTR II
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy: zawód – rolnik, zawód – technik rolnik

Pobierz plan zjazdów

Zjazd: nr 

Zjazd: nr 

Zjazd

             

                                                                                                                                                                               Kierownik Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

                                                                                                                                                                                                              mgr Ewa Cichobłazińska

HARMONOGRAM ZJAZDÓW
Semestr II,  rok szkolny 2021/2022

KURS KWALIFIKACYJNY
Kwalifikacja:
ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej (II semestr) opiekun – mgr inż. Jacek Jakubczyński

ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (I semestr) opiekun – mgr inż. Aneta Dudasz – Jakubczyńska

 

I17,18,19 IIczwartekpiąteksobota
II24,25,26 IIczwartekpiąteksobota
III3,4,5 IIIczwartekpiąteksobota
IV10,11,12 IIIczwartekpiąteksobota
V17,18,19 IIIczwartekpiąteksobota
VI24,25,26 IIIczwartekpiąteksobota
VII31 III, 1,2 IVczwartekpiąteksobota
VIII7,8,9 IVczwartekpiąteksobota
IX21,22,23 IVczwartekpiąteksobota
X28,29,30 IVczwartekpiąteksobota
XI5,6,7 Vczwartekpiąteksobota
XII12,13,14 Vczwartekpiąteksobota
XIII19,20,22 Vczwartekpiąteksobota
XIV26,27,28 Vczwartekpiąteksobota
XV2,3,4 VIczwartekpiąteksobota
XVI9,10,11 VIczwartekpiąteksobota
XVIIczwartekpiąteksobota
XVIIIczwartekpiąteksobota
  • zajęcia w czwartki i piątki rozpoczynają się o godz. 15.30 i trwają 5 godzin lekcyjnych,
  • zajęcia w sobotę rozpoczynają się o godz. 9.00 i trwają 10 godzin lekcyjnych, z godzinną przerwą na obiad.
  • wiosenna przerwa świąteczna 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

Kierownik Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego
mgr Ewa Cichobłazińska


Back To Top