skip to Main Content

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

to bezpłatna, zaoczna forma kształcenia, umożliwiającą słuchaczowi zdobycie wykształcenia:

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej (zawód rolnik 613003)

ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód technik rolnik 314207)

Czas trwania kursu:        ROL.04 – 3 semestry                ROL.10– 2 semestry

Forma zajęć: zajęcia stacjonarne (czwartek, piątek, sobota)

Uczestnikiem kursu może być osoba dorosła (18 lat) będąca absolwentem Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Wyższej Uczelni.

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie na KKZ – do pobrania  tutaj ⇒     ROL.04       ROL.10
  2. Świadectwo ukończenia szkoły
  3. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu rolnik / technik rolnik i podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  4. Numer profilu kandydata na kierowcę kat. T w przypadku braku prawa jazdy kat. T, C+E lub B+E (do pobrania w wydziale komunikacji)

Uczestnicy kursu:

Po zakończeniu każdej z kwalifikacji oraz zdaniu egzaminu wewnętrznego, kursant uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępuje do zewnętrznego egzaminu zawodowego i po jego zdaniu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej certyfikat kwalifikacji zawodowej.
Po zdobyciu wszystkich certyfikatów na danym kierunku (jednej, częściej dwóch K1, K2) oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego słuchacz będzie miał możliwość uzyskania dyplomu technika.

Wniosek do OKE Wrocław o wydanie dyplomu do pobrania  tutaj wniosek

Będąc naszym słuchaczem:

– Zdobędziesz wykształcenie umożliwiające pozyskanie środków z UE np. „Młodego rolnika”.

– Zupełnie za darmo dajemy Ci możliwość zdobycia uprawnień kat. T.

– Poszerzysz swoją wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia działalności rolniczej

– Wzrośnie poczucie Twojej wartości

Zapraszamy

================================================================================================================================

UWAGA   Egzamin w terminie głównym STYCZEŃ 2022

 dla ROL.04 oraz ROL.10 odbędzie się według harmonogramu POBIERZ

      instrukcje dla zdających POBIERZ

Linki do zadań online : https://kwalifikacjewzawodzie.pl/_kwalifikacje/

RL.03/ ROL. 04: https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-r-03/

                         https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-rol-04-2021-styczen/

RL.16/ ROL.10 : https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-r-16/

https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-rol-10/

DEKLARACJE na EGZAMIN ZAWODOWY proszę złożyć do 15 września 2021r.   

POBIERZ     Deklaracja ROL.04      Deklaracja ROL.10

 

Informuję, że: od 9 września 2021r. rozpoczynają się zjazdy w semestrze III KKZ – ROL.04

od 16 września 2021r. rozpoczynają się zjazdy w semestrze II KKZ – ROL.10

od 23 września 2021r. rozpoczynają się zjazdy w semestrze I KKZ – ROL.04

AKTUALNY HARMONOGRAM do pobrania TUTAJ

Kwalifikacja: K.1 ROL.04 – prowadzenie produkcji rolniczej – SEM III rozpoczęcie 9.09.2021r. do 27.11.2021r.

Kwalifikacja: K.1 ROL.04 –Egzamin sesja STYCZEŃ 2022r.

Kwalifikacja: K.2 ROL.10 – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej – SEM II rozpoczęcie 16.09.2021r. do 27.11.2021r.

Kwalifikacja: K.2 ROL.10 –Egzamin sesja STYCZEŃ 2022r.

Kwalifikacja: K.1 ROL.04 – prowadzenie produkcji rolniczej – SEM I rozpoczęcie 23.09.2021r. do 29.01.2022r.

Pobierz plan lekcji w roku szkolnym 2021/2022 SEMESTR I
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy: zawód – rolnik, zawód – technik rolnik

Pobierz plan

Zjazd: nr 14 Termin: 9.12. – 11.12.2021r.

Zjazd: nr 15 Termin: 16.12. – 18.12.2021r.

Zjazd: nr 16 Termin: 13.01. – 15.01.2022r.

oraz

Ostatni zjazd w I semestrze

Zjazd: nr 17 Termin: 20.01. – 22.01.2022r.

             

                                                                                                                                                                               Kierownik Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

                                                                                                                                                                                                              mgr Ewa Cichobłazińska

HARMONOGRAM ZJAZDÓW
Semestr I,  rok szkolny 2021/2022

KURS KWALIFIKACYJNY
Kwalifikacja:
ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej (I semestr) opiekun – mgr inż. Jacek Jakubczyński

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej (III semestr) mgr inż. Aneta Dudasz – Jakubczyńska

ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (II semestr) opiekun – mgr inż. Jacek Jakubczyński

 

I9,10,11 IXczwartekpiąteksobota
II16,17,18 IXczwartekpiąteksobota
III22,23,24,25 IXśrodaczwartekpiąteksobota
IV30 IX,1,2 Xczwartekpiąteksobota
V7,8,9 Xczwartekpiąteksobota
VI13,15,16 Xśrodapiąteksobota
VII21,22,23 Xczwartekpiąteksobota
VIII28,29,30 Xczwartekpiąteksobota
IX3,4,5,6 XIśrodaczwartekpiąteksobota
X12,13 XIczwartekpiąteksobota
XI18,19,20 XIczwartekpiąteksobota
XII25,26,27 XIczwartekpiąteksobota
XIII2,3,4 XIIczwartekpiąteksobota
XIV9,10,11 XIIczwartekpiąteksobota
XV16,17,18 XIIczwartekpiąteksobota
XVI13,14,15 I 2021czwartekpiąteksobota
XVII20,21,22 Iczwartekpiąteksobota
XVIII27,28,29 Iczwartekpiąteksobota
  • zajęcia w środy, czwartki i piątki rozpoczynają się o godz. 15.30 i trwają 5 godzin lekcyjnych,
  • zajęcia w sobotę rozpoczynają się o godz. 9.00 i trwają 10 godzin lekcyjnych, z godzinną przerwą na obiad,
  • przerwa świąteczna – od 22 – 2.01.2022 r.
  • zakończenie zajęć w I semestrze dla ROL.04 semestr III   oraz ROL.10 semestr II-  27.11.2021r. (egzamin w sesji Styczeń 2022r.
  • zakończenie zajęć w I semestrze dla ROL.04 semestr I  –  29.01.2022r.

Kierownik Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego
mgr Ewa Cichobłazińska


Back To Top