Skip to content

 

Stara część dzisiejszego internatu ZSRCKU przy ul. Parkowej została wybudowana w 1904 roku jako Dom dla Ubogich św. Marii Sióstr Szarytek. W okresie międzywojennym dobudowana została część przy obecnej ul. Niepodległości, z której utworzono Dom Starców. Po ewakuacji ludności niemieckiej w marcu 1945 roku, budynki te stały puste. W 1946 roku został ulokowany tu głubczycki „Magistrat” z burmistrzem. Mieściło się tu również pozostałe po Niemcach muzeum regionalne, którego zbiory przejęły później muzea w Raciborzu i Opolu.
Gdy w 1954 roku powstało Państwowe Technikum Rolnicze, uczniowie z odległych terenów musieli mieszkać w budynku szkoły. Dopiero po długich staraniach szkoła otrzymała piętro w dzisiejszym internacie, a właściwie jego części przy ul. Niepodległości – naprzeciwko szkoły. Kuchnia i jadalnia początkowo znajdowały się w szkole, później przeniesiono je do internatu. Z czasem Państwowe Technikum Rolnicze przejęło budynki przy ul. Niepodległości i Parkowej (wówczas zwanej ul. Janka Krasickiego), tworząc tzw. „nową” i „starą” część. W 1975 roku internat doczekał się kapitalnego remontu. Na „nowej” części dobudowano czwarte piętro z dużą aulą i w takiej formie internat stoi do dnia dzisiejszego. Obecnie w internacie ZSRCKU mieszka młodzież i kilkunastu badmintonistów (internat jest Ośrodkiem Szkolenia Olimpijskiego w Badmintonie). Trudno dzisiaj uwierzyć, że kiedyś wszystkie pokoje tych 2 wielkich budynków, tworzących literę L, były zajęte. Tylu było chętnych. Uczniowie przyjeżdżali nawet z okolic Nowego Sącza i Zakopanego. Internat codziennie tętnił życiem. Kierownik i grupka wychowawców mieli trudne zadanie urozmaicić życie podopiecznym. W związku z tym w latach 1968 – 1975 Zbigniew Maler, kierownik internatu, prowadził „Klub Myśli Politycznej” dla młodzieży klas maturalnych, którego pierwszym prezesem był Zygmunt Czekański.
Zadaniem klubu było zapoznanie młodzieży z rozwojem literatury, sztuki, osiągnięć techniki, medycyny, a także spotkania z ciekawymi ludźmi. W latach istnienia „Klubu Myśli Politycznej” i później w klubie internackim „Hektar”, pod kierownictwem długoletniej kierowniczki internatu Danuty Miklaszewskiej (1975-1994), gościły w internacie m. in.: architekt Mendel, poeta opolski Jan Goczoł (1968), podróżnik Jan Burchard (1971), dziennikarka „Trybuny Opolskiej” Nina Kracherowa (1970),

 

brat Wasyla Nielubowa, czołgisty radzieckiego poległego w bojach o ziemię głubczycką, trener reprezentacji narodowej piłki nożnej Kazimierz Górski (1976), znany z „Czterdziestolatka” aktor Roman Kłosowski,Zespół Estradowy „Andrzej i Eliza” – (1976), historyk opolski doc. dr hab. Franciszek Marek, poeta Marek Jodłowski (1979), a także lekarze, prawnicy, kombatanci. Poza pogadankami młodzież z internatu brała udział w potańcówkach (w klubie była szafa grająca), wieczorach poetyckich (np. w 1976 r. poświęcony Bułatowi Okudżawie), wieczornicach, pochodach, rajdach. Internat pozwalał się rozwijać młodym talentom. Powstawały zespoły artystyczne. Szczególnym powodzeniem cieszył się zespół wokalno-muzyczny kierowany na początku lat 80. przez ucznia Witka Kolowcę. Kilkakrotnie prowadzono kursy taneczne, odbywały się bale karnawałowe, wieczory andrzejkowe, wspólne wigilie. Prężnie działała sekcja fotograficzna kierowana przez nauczyciela Zygmunta Piątkowskiego. Od 1975 r. internat brał udział we współzawodnictwie o tytuł przodującego internatu, a w 1978 roku zajął I miejsce w Polsce. Ztej okazji zorganizowano zjazd 240 delegatów internatów w październiku 1978 r. Inicjatorem była niestrudzona kierowniczka Danuta Miklaszewska. Koniec lat 90. przyniósł kolejne zmiany. Liczba chętnych do korzystania z noclegów i stołówki gwałtownie zmalała. Duży wkład w rozwój internatu miała późniejsza dyrektor Zdzisława Szałagan, która bardzo dbała o rozwój i prestiż szkoły i internatu „Rolniczaka”. Pomimo trudnych lat udało się jej zorganizować wielokrotnie obozy językowe oraz obozy sportowe dla badmintonistów. Obecnie kierownikiem internatu jest Irena Dacyk, trenerka badmintona i wychowawca młodzieży.


Oferta internatu

Istniejący przy szkole internat zapewnia uczniom:

  • optymalne warunki do nauki w pokojach jedno, dwu i trzy osobowych,
  • smaczne posiłki wydawane w stołówce internatu,
  • dostęp do świetlicy wyposażonej w sprzęt RTV,
  • węzły sanitarne na każdym piętrze,
  • popołudniowe zajęcia sportowe na hali sportowej ZSCKR,
  • dostęp do Internetu,
  • wykwalifikowaną opiekę wychowawczą,
Back To Top