Skip to content

Wybór szkoły średniej stanowi jedną z kluczowych decyzji w życiu. Wymagania stawiane przez kraje Unii Europejskiej mobilizują absolwentów gimnazjum i szkół podstawowych do podjęcia trafnej decyzji związanej z przyszłym zawodem. Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska, bardzo dobre zaplecze socjalno-techniczne, pomoże Wam osiągnąć cel. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego jest placówką o wieloletniej tradycji, która wychodzi naprzeciw Waszym wymaganiom i zainteresowaniom. Wybór jednego z kierunków kształcenia, które proponujemy, pomoże Wam w podjęciu przyszłej pracy. ZSCKR w Głubczycach podlega Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dzięki niemu ma charakter regionalny i duże możliwości rozwoju także dotyczące bazy dydaktycznej. 

Terminy postępowania rekrutacyjnego
rok szkolny 2023/2024

(informacje podstawowe)

Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły15 maja – 19 czerwca26 lipca – 31 lipca
Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu23 czerwca – 10 lipcax
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły
do 10 lipcado 4 sierpnia
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
17 lipcado 11 sierpnia
Wydanie skierowania na badania15 maja – 18 lipca3 sierpnia – 11 sierpnia
Przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły, o ile nie zostały one wcześniej złożone17 lipca – 21 lipca11 sierpnia – 16 sierpnia
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
24 lipca18 sierpnia

 

PODANIE DO SZKOŁY

Zobacz krótki film o naszej szkole na You Tube

ZSCKR 2019 r.- realizacja TVP3 Bydgoszcz

Dni otwarte 2018 r. na TVP3 Opole

Film realizowany przez MRiRW w 2017 r. „Rolnik szuka szkoły” Głubczyce od 3.30′ Back To Top