Skip to content

mgr inż. Bogusław Chochowski – dyrektor szkoły; nauczyciel dyplomowany – matematyka

mgr Wierzba Dorota – wicedyrektor szkoły, kierownik internatu; nauczyciel dyplomowany – matematyka

mgr Ewa Cichobłazińska  – kierownik kształcenia praktycznego; nauczyciel dyplomowany – wychowanie fizyczne,

dr inż. Iwona Antosz  – nauczyciel dyplomowany – przedmioty zawodowe

mgr Inż. Leszek Bac – nauczyciel dyplomowany – przedmioty zawodowe

mgr inż. Zofia Bancala – nauczyciel dyplomowany – przedmioty zawodowe

mgr inż. Dorota Curyło  – nauczyciel dyplomowany – przedmioty zawodowe

mgr Irena Dacyk  – nauczyciel dyplomowany – wychowawca w internacie, wychowanie fizyczne

mgr inż. Aneta Dudasz-Jakubczyńska – nauczyciel dyplomowany -przedmioty zawodowe, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Marta Górska-Walaszek – nauczyciel mianowany – matematyka, przedmioty zawodowe

mgr Anna Hyży  – nauczyciel mianowany – bibliotekarz

mgr inż. Jacek Jakubczyński – nauczyciel mianowany -przedmioty zawodowe

mgr Aleksandra John  – nauczyciel dyplomowany – wychowanie fizyczne

mgr inż. Elżbieta Juszczak  – nauczyciel dyplomowany – przedmioty zawodowe

mgr Beata Kaniowska – nauczyciel dyplomowany – religia

mgr Konieczny Adam – nauczyciel dyplomowany – język niemiecki

mgr Korczyński Andrzej – nauczyciel dyplomowany – historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, BHP

mgr inż. Korowiecka Izabela – nauczyciel mianowany – przedmioty zawodowe

mgr Korus Renata – nauczyciel dyplomowany – język polski, język rosyjski, BHP

mgr Kosiorowski Grzegorz – nauczyciel dyplomowany – chemia, informatyka, przedmioty zawodowe

mgr Matolicz Barbara – nauczyciel dyplomowany – język polski

mgr Myszakowska-Connor Helena – nauczyciel dyplomowany – język angielski, język angielski zawodowy

ks.mgr Zygmunt Nagel – nauczyciel mianowany, religia

mgr inż. Rak Elżbieta – nauczyciel dyplomowany – przedmioty zawodowe

mgr Rudzińska Izabela – nauczyciel dyplomowany – doradca zawodowy

mgr Skrzyp Damian– nauczyciel dyplomowany – geografia,

mgr Szydłowska Halina – nauczyciel mianowany – pedagog szkolny

dr Szymczyna Arkadiusz – nauczyciel dyplomowany – historia, informatyka,

mgr Waliduda Irena – nauczyciel dyplomowany – fizyka, matematyka

mgr Witek Arkadiusz – nauczyciel mianowany – język angielski, język angielski zawodowy

mgr inż. Wysocka Ewa – nauczyciel dyplomowany – przedmioty zawodowe

 mgr Zielińska Justyna – nauczyciel dyplomowany – historia, podstawy przedsiębiorczości, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, wiedza o społeczeństwie, filozofia

mgr Zwarycz Rafał – nauczyciel dyplomowany – wychowanie fizyczne,

mgr Źrebiec Janina – nauczyciel dyplomowany – język polski,

mgr Źrebiec Wojciech – nauczyciel mianowany – informatyka, przedmioty zawodowe

Back To Top