skip to Main Content

dr inż. Antosz Iwona – nauczyciel dyplomowany – podstawy ekonomii, zarządzanie firmą, podstawy biurowości, podstawy ekonomiczne i prawne, ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie

mgr inż. Bancala Zofia– nauczyciel dyplomowany – technologia żywności, produkcja roślinna, podstawy przetwórstwa spożywczego, przedsiębiorczość

mgr Chochowski Bogusław– nauczyciel dyplomowany – matematyka

mgr Cichobłazińska Ewa – nauczyciel dyplomowany – wychowanie fizyczne, organizacja i obsługa ruchu turystycznego

mgr inż. Curyło Dorota – nauczyciel dyplomowany – produkcja roślinna, marketing w agrobiznesie, podstawy ekonomii, produkcja i pozyskiwanie surowców żywnościowych

mgr Dacyk Irena – nauczyciel dyplomowany – wychowawca w internacie

mgr inż. Dudasz-Jakubczyńska Aneta– nauczyciel dyplomowany – produkcja zwierzęca, produkcja i pozyskiwanie surowców żywnościowych, higiena, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Hyży Anna – nauczyciel mianowany – bibliotekarz

mgr inż. Jacek Jakubczyński – nauczyciel mianowany – produkcja roślinna, praktyki zawodowe

mgr John Aleksandra – nauczyciel dyplomowany – wychowanie fizyczne

mgr inż. Juszczak Elżbieta – nauczyciel dyplomowany – przedmiot specjalizacyjny – dietetyka, technologia gastronomiczna z obsługą klienta, mikrobiologia żywności, obsługa klienta

mgr Konieczny Adam – nauczyciel dyplomowany – język niemiecki

mgr Korczyński Andrzej – nauczyciel dyplomowany – historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, BHP

mgr inż. Korowiecka Izabela – nauczyciel kontraktowy – mechanizacja rolnictwa

mgr Korus Renata – nauczyciel dyplomowany – język polski, język rosyjski, BHP

mgr Kosiorowski Grzegorz – nauczyciel dyplomowany – chemia, informatyka, analiza żywności, technika pracy biurowej i komputerowej, podstawy ekonomii

mgr Matolicz Barbara – nauczyciel dyplomowany – język polski

mgr Myszakowska-Connor Helena – nauczyciel dyplomowany – język angielski, język angielski w agrobiznesie

mgr inż. Rak Elżbieta – nauczyciel dyplomowany – instruktor nauki jazdy, przepisy ruchu drogowego, podstawy rolnictwa, organizacja i obsługa ruchu turystycznego

mgr Rudzińska Izabela – nauczyciel dyplomowany – doradca zawodowy

mgr Skrzyp Damian– nauczyciel dyplomowany – geografia, geografia turystyczna, ochrona i kształtowanie środowiska

mgr Szydłowska Halina – nauczyciel mianowany – pedagog szkolny

dr Szymczyna Arkadiusz – nauczyciel dyplomowany – historia, informatyka, technika pracy biurowej i komputerowej, podstawy techniki

mgr Waliduda Irena – nauczyciel dyplomowany – fizyka

mgr Wierzba Dorota – nauczyciel dyplomowany – matematyka

mgr Witek Arkadiusz – nauczyciel mianowany – język angielski, język angielski w agrobiznesie

mgr inż. Wysocka Ewa – nauczyciel dyplomowany – technologia gastronomiczna z obsługa klienta, technologia żywności, przedmiot specjalizacyjny – dietetyka

 mgr Zielińska Justyna – nauczyciel dyplomowany – historia, podstawy przedsiębiorczości, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, wiedza o społeczeństwie, filozofia

mgr Zwarycz Rafał – nauczyciel dyplomowany – wychowanie fizyczne, przepisy ruchu drogowego

mgr Źrebiec Janina – nauczyciel dyplomowany – język polski

mgr Źrebiec Wojciech – nauczyciel kontraktowy – podstawy techniki, technika w gospodarstwie żywnościowym

 

Back To Top