Skip to content

TECHNIK HODOWCA KONI

Uczeń zdobywa następujące kwalifikacje:
– organizacja chowu i hodowli koni
– jeździectwo i treningi koni

Absolwent ma możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach specjalizujących się w chowie, hodowli i użytkowaniu koni, prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego z wykorzystaniem
szkolenia i użytkowania koni, prowadzenia rekreacji
i turystyki konnej w gospodarstwie rolnym,
przygotowania koni do zawodów, pokazów i sprzedaży.

Back To Top